Rodzaje wiz Unii Europejskiej

Mimo że Parlament Europejski zatwierdził porozumienie o zniesieniu wiz z wieloma krajami i ma wprowadzić ETIAS, obywatele niektórych państw nadal potrzebują wizy wjazdowej, aby przekroczyć terytorium UE.

Wiza Schengen jest najbardziej powszechną wizą wjazdową do Europy i pozwala na odwiedzenie każdego członka Strefy Schengen na okres do 90 dni podczas jednego pobytu.

Istnieją jednolite, o ograniczonej ważności terytorialnej i krajowe typy wiz Schengen. Ponadto różne rodzaje wiz Schengen można rozróżnić ze względu na cel podróży.

ETIAS

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) to zezwolenie na wielokrotny wjazd dla obywateli, którzy mogą wjechać do krajów Unii Europejskiej bez wiz.

Ma wejść w życie w kwietniu 2023 roku ze względów bezpieczeństwa i w celu zmniejszenia nielegalnej migracji.

Aby ubiegać się o ETIAS, nie trzeba osobiście stawiać się w ambasadzie lub konsulacie, ponieważ upoważnienie do podróży jest dostępne online i ma prosty proces aplikacji. 

Jednolita wiza Schengen (USV)

Jednolita wiza Schengen pozwala na tranzyt lub pobyt w jednym z krajów członkowskich strefy Schengen przez okres do 3 miesięcy (90 dni).

W zależności od celu podróży istnieją dwie kategorie jednolitej wizy Schengen: kategoria "A" - tranzytowa wiza lotniskowa oraz kategoria "C" - wiza krótkoterminowa.

Wiza lotniskowa

Wiza lotniskowa umożliwia podróżowanie przez strefę międzynarodową lotniska kraju należącego do strefy Schengen bez wjazdu na terytorium Schengen.

Ta wiza jest obowiązkowa w przypadku podróży z jednego kraju spoza strefy Schengen do innego kraju spoza strefy Schengen z przesiadką w kraju Schengen.

Wiza krótkoterminowa

Wiza krótkoterminowa pozwala jej posiadaczom na przebywanie w strefie Schengen przez czas określony przez jej ważność. Istnieją wizy jednokrotnego, dwukrotnego i wielokrotnego wjazdu.

Wiza wielokrotnego wjazdu pozwala na wjazd do strefy Schengen nieograniczoną ilość razy w okresie ważności. Ta kategoria wiz może być wydana na jeden, trzy lub pięć lat.

Ważne jest, aby przestrzegać zasady 90/180.

Wiza o ograniczonej ważności terytorialnej (LTV)

Wiza LTV pozwala na wjazd tylko do tego kraju strefy Schengen, który wydał wizę lub do tych, które zostały wymienione we wniosku.

Ta wiza jest wydawana w szczególnych przypadkach lub nagłych sytuacjach, np. z przyczyn humanitarnych lub na mocy zobowiązań międzynarodowych jako wyjątek od wspólnego systemu USV.

Wniosek może być wypełniony bez ważnego dokumentu podróży.

Wiza krajowa

Wizę krajową (kategoria "D") mogą uzyskać osoby, które zamierzają pracować, studiować lub zamieszkać na stałe w jednym z krajów strefy Schengen.

Może to być wiza jednokrotnego wjazdu, gdy po spełnieniu swojego celu podróżni wracają do domu. Wiza wielokrotna pozwala jej posiadaczom na ponowny wjazd do całej strefy Schengen bez dodatkowych ograniczeń.

Również rodzaje wiz Schengen można rozróżnić ze względu na cel podróży.

Rodzaje wiz Schengen według celu podróży

Tranzyt

Wiza tranzytowa, jak już wspomniano, jest używana, gdy podróżny musi wjechać do kraju strefy Schengen tylko po to, aby dostać się do kolejnego celu podróży.

Należy zachować ostrożność, ponieważ podczas gdy niektóre narodowości nie potrzebują wizy do tranzytu, niektóre muszą ją mieć.

Turystyka

Dla wielu osób podróżowanie kojarzy się z turystyką, przed wszystkim innym.

Wiele osób wyjeżdża do krajów europejskich w celu zwiedzania, podróży poślubnej, poznawania nowych miejsc i kultur, odwiedzania wszelkich obiektów rekreacyjnych i rozrywkowych, uczestniczenia w obozach letnich dla młodzieży, chodzenia na koncerty, przedstawienia i sztuki teatralne itp.

Odwiedziny rodziny lub przyjaciół

Obywatele niektórych krajów potrzebują wizy, aby odwiedzić rodzinę i przyjaciół w krajach członkowskich Schengen.

Osoby mogą podróżować do strefy Schengen, aby zobaczyć się z krewnymi lub przyjaciółmi; uczestniczyć w ślubach, pogrzebach lub innych wydarzeniach rodzinnych; opiekować się chorym lub starym przez krótki okres czasu, itp.

W tym celu wnioskodawca musi dołączyć do wniosku wizowego list zapraszający.

Biznes

Wielu pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą musi posiadać ważną wizę Schengen, aby udać się do państw członkowskich Unii Europejskiej w celach biznesowych i zawodowych.

Chodzi tu o udział w spotkaniach, konferencjach i kongresach, targach i wystawach; odbycie formalnych lub nieformalnych szkoleń w miejscu pracy, udział w misjach organizacji pozarządowych' itp.

Jest wiele zalet tego typu wizy, na przykład osoba może szybko uzyskać termin wizyty w okresie wzmożonego ruchu, kiedy wiele osób ubiega się o wizę.

Oficjalna wizyta

Jeśli osoba podróżuje do strefy Schengen w celach służbowych, musi uzyskać wizę oficjalną.

Ta wiza jest wydawana osobom, które mają uczestniczyć w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach, programach wymiany i innych wydarzeniach organizowanych w strefie Schengen przez organizacje międzyrządowe.

Kandydat powinien przedstawić takie dodatkowe dokumenty, jak zaproszenie od organizacji w strefie Schengen oraz notę urzędową z Wydziału Konsularnego.

Powody medyczne

Z tej wizy Schengen korzystają osoby chcące skorzystać z usług dowolnej instytucji zdrowotnej i społecznej: szpitali, klinik, domów rekonwalescentów.

Obejmuje ona również wizyty w uzdrowiskach i sanatoriach oraz innych specjalistycznych miejscach w celu skorzystania z leczenia na podstawie zaleceń lekarskich, w tym operacji kosmetycznych.

Ta wiza obejmuje krótkie leczenie trwające do 90 dni. Jeśli wymaga ono więcej czasu, wnioskodawca powinien ubiegać się o wizę krajową na leczenie w danym kraju.

Cele naukowe

Ten typ wizy jest przyznawany obywatelom państw trzecich, którzy muszą przebywać w strefie Schengen w celu odbycia studiów.

Poza innymi wymaganymi dokumentami, wniosek o wizę musi być poparty aktualnym, oficjalnym i podpisanym listem akceptacyjnym na uniwersytecie/szkole UE.

Załogi kulturalne, sportowe i filmowe

Wiza Schengen w tym celu jest przeznaczona dla osób spoza strefy Schengen, aby mogły uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych/sportowych/religijnych oraz dla ekip filmowych.

Wnioskodawcy muszą uczestniczyć w wydarzeniu nie tylko jako publiczność, ale również jako wykonawcy.

Wiza wjazdowa dla wykonawców wymaga dostarczenia informacji o imprezie i dowodów na wcześniejsze występy.

Inne cele

Niekiedy nie można znaleźć wizy Schengen, która odpowiadałaby celowi Państwa podróży. W takim przypadku należy wybrać "inne" i określić powód podróży: na przykład "wizyta religijna".

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.