Wiza do Tajlandii Online

Wiza do Tajlandii - Informacje

Wiza do Tajlandii jest elektroniczną wizą jednokrotnego wjazdu, która pozwala jej posiadaczom na pobyt w Tajlandii do 60 dni i zachowuje ważność przez 3 lub 6 miesięcy od daty wydania.

Elektroniczna wiza do Tajlandii może być wykorzystana do wszystkich celów turystycznych, w tym do wizyt rodzinnych, ale także do leczenia lub udziału w spotkaniach, zjazdach, wystawach lub imprezach motywacyjnych.

Tajlandia oficjalnie wprowadziła nowy system e-wiz bez naklejek 26 września 2021 roku, aby ułatwić proces uzyskania wizy przed wizytą w tym kraju, oferując dziewięć różnych typów e-wiz dla zagranicznych podróżnych.

Nowy system wiz elektronicznych nie wymaga już od podróżnych składania dokumentów uzupełniających w ambasadzie lub konsulacie Tajlandii, co oznacza przejście na całkowicie internetowy system ubiegania się o wizę.

Obywatele 37 kwalifikujących się krajów mogą składać wnioski online o tajlandzką e-wizę na 15 dni roboczych przed planowanym wyjazdem do Tajlandii, aby otrzymać zatwierdzony dokument pocztą elektroniczną w formacie PDF.

 • Rodzaje wiz do Tajlandii

  Rząd Tajlandii wprowadził niezwykle rozbudowany system e-wizowy, który oferuje uprawnionym podróżnym dziewięć różnych rodzajów wiz do wyboru.

  Głównym typem wizy elektronicznej do Tajlandii jest wiza turystyczna, która służy jako jednokrotny dokument uprawniający do pobytu w Tajlandii do dwóch miesięcy.

  Zatwierdzona wiza turystyczna może być wykorzystana do następujących celów:

  • czynności związane z wypoczynkiem, np. krótki pobyt wakacyjny
  • wizyty rodzinne
  • poddanie się leczeniu w jednym z zarejestrowanych szpitali w Tajlandii
  • uczestnictwo w MICE (spotkania, wyjazdy motywacyjne, zjazdy, wystawy) wspierane przez tajlandzkie Convention and Exhibition Bureau (TCEB)

  Tajlandia oferuje również 8 dodatkowych typów e-wiz:

  • wizę dla przedsiębiorców i inwestorów (nieimigracyjną B/IB)
  • wizę do celów naukowych (nieimigracyjną ED)
  • wizę rodzinną (nieimigracyjną O)
  • wizę tranzytową
  • wizę długoterminową (wydawaną na okres jednego roku lub pięciu lat z możliwością dalszego przedłużenia)
  • wizę SMART (dla inwestorów i przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w jedną z 10 branż rosnących wg krzywej S w Tajlandii, np. w rolnictwo i sektor biotechnologiczny)
  • wizę rządową/dla misji dyplomatycznych (nieimigracyjną F)
  • wizę dyplomatyczną/w celach oficjalnych

  Cechy szczególne (takie jak okres ważności lub długość maksymalnego pobytu), a także wymagane dokumenty różnią się w zależności od rodzaju tajlandzkiej e-wizy, przy czym niektóre z nich wymagają przedstawienia oficjalnie wydanych dokumentów.

  • Lista uprawnionych krajów

   Obywatele następujących krajów mogą ubiegać się online o tajlandzką wizę elektroniczną:

   • Austria
   • Belgia
   • Chiny (w tym Hongkong)
   • Dania
   • Finlandia
   • Francja
   • Grecja
   • Hiszpania
   • Kanada
   • Korea Południowa
   • Niderlandy
   • Niemcy
   • Norwegia
   • Polska
   • Portugalia
   • Republika Czeska
   • Rumunia
   • Stany Zjednoczone
   • Szwajcaria
   • Szwecja
   • Węgry
   • Włochy
   • Zjednoczone Królestwo

   Podróżni, których kraj nie został wymieniony powyżej, powinni ubiegać się o wizę bezpośrednio w Ambasadzie Królestwa Tajlandii lub Konsulacie.

  • Formularz wniosku o wizę elektroniczną do Tajlandii

   Uprawnieni podróżni, którzy chcą odwiedzić Tajlandię korzystając z elektronicznego systemu wizowego, powinni najpierw wybrać odpowiedni rodzaj e-wizy, który odpowiada celowi ich wizyty w Tajlandii.

   Wszystkie wnioski o e-wizę (niezależnie od wybranego rodzaju) powinny być składane co najmniej 15 dni roboczych przed planowaną podróżą do Tajlandii, aby zapewnić odpowiedni czas na rozpatrzenie wniosku.

   Aby złożyć wniosek wizowy online, przygotuj ważny paszport wraz z danymi dotyczącymi planowanej podróży do Tajlandii i wykonaj następujące kroki:

   1. Wypełnij formularz wniosku o e-wizę do Tajlandii podając wymagane dane i sprawdź dwukrotnie wypełniony formularz, aby upewnić się, że nie zawiera on żadnych błędów.
   2. Pokryj opłatę za usługę za pomocą preferowanej metody płatności online, wybierając jedną z kilku dostępnych bezpiecznych metod.
   3. Poczekaj na otrzymanie potwierdzenia i wydrukuj otrzymaną e-wizę w pliku PDF.

   WSKAZÓWKA: Podanie prawidłowych danych pomaga uniknąć opóźnień lub problemów z zatwierdzeniem.

   Elektroniczna wiza do Tajlandii jest rozpatrywana w ciągu 15 dni roboczych. Dlatego też ważne jest, aby złożyć wniosek co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym wyjazdem do Tajlandii, aby otrzymać zatwierdzony dokument na czas.

  • Okres ważności

   Zatwierdzona e-wiza turystyczna do Tajlandii zachowuje ważność przez trzy lub sześć miesięcy od daty wydania. Wiza elektroniczna jest dokumentem uprawniającym do jednokrotnego wjazdu, a zatem pozwala na jednokrotną wizytę w Tajlandii w okresie jej ważności.

   Wszyscy kwalifikujący się podróżni, którzy chcą wjechać do Tajlandii z wizą elektroniczną, muszą posiadać paszporty, których okres ważności będzie dłuższy niż sześć miesięcy od planowanej daty przyjazdu do Tajlandii.

   Uwaga! Okres ważności, jak również długość maksymalnego pobytu, mogą różnić się w zależności od dostępnych rodzajów wiz elektronicznych.

  • Informacje na temat tranzytu

   Podróżni, których trasa podróży przewiduje międzylądowanie w Tajlandii, nie muszą ubiegać się o wizę tranzytową, jeśli:

   • ich lot przesiadkowy ma wystartować w czasie krótszym niż 12 godzin od przybycia do Tajlandii
   • nie opuszczą wyznaczonej strefy tranzytowej na lotnisku
   • mają przygotowane dokumenty wymagane do miejsca docelowego
   • ich lot jest zarezerwowany na tym samym bilecie

   Zwolnienie to może nie mieć zastosowania dla obywateli Pakistanu lub podróżnych, którzy planują korzystać z określonych linii lotniczych.

   Tranzytowa tajlandzka e-wiza służy jako jednorazowe, 30-dniowe zezwolenie na podróż, które zachowuje ważność przez trzy miesiące od daty wydania i może być wykorzystywane do podróży tranzytowych, czynności sportowych lub podróży związanych z transportem.

   Jeśli potrzebujesz wizy tranzytowej, aby zrobić międzylądowanie w Tajlandii, złóż wniosek online o tranzytową e-wizę na 15 dni roboczych przed wyjazdem.

  • Wymogi przy wjeździe

   Zgodnie z wymogami rządu Tajlandii, podróżni z 37 krajów kwalifikujących się do otrzymania e-wizy muszą posiadać kilka dokumentów po przyjeździe do tego kraju, w tym:

   • wydrukowaną kopię zatwierdzonej tajlandzkiej e-wizy
   • paszport, którego ważność nie wygaśnie przez co najmniej kolejnych sześć miesięcy

   W czasie pandemii Covid-19 mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty przy wjeździe do Tajlandii.

   Wymagane dokumenty

   Aby zakończyć proces ubiegania się o elektroniczną wizę turystyczną, uprawnieni podróżni powinni przygotować kilka dokumentów, w tym:

   • ważny paszport o minimalnym okresie ważności wynoszącym sześć miesięcy od planowanej daty przyjazdu do Tajlandii
   • zdjęcie twarzy kandydata (które można łatwo wykonać za pomocą telefonu lub aparatu komputerowego)
   • kopię biletu powrotnego
   • dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pobyt w Tajlandii, tj. 600 USD na osobę lub 1200 USD na rodzinę

   Uwaga! Wymienione powyżej dokumenty dotyczą turystycznej e-wizy. W przypadku wyboru innego rodzaju wizy spośród dziewięciu dostępnych, wymagane dokumenty mogą się różnić.

   Nasz zespół wsparcia skontaktuje się z każdym wnioskodawcą, który musi dostarczyć dodatkowe dokumenty do swojej aplikacji, aby została ona pomyślnie zatwierdzona.

    Ważne informacje

    • Osoby ubiegające się o wizę elektroniczną muszą być posiadaczami paszportów z ważnością co najmniej sześciu miesięcy od planowanej daty przyjazdu
    • Istnieje dziewięć rodzajów e-wiz do Tajlandii, z których każda odpowiada konkretnemu celowi wizyty w tym kraju
    • Elektroniczna wiza turystyczna do Tajlandii jest jednorazowym dokumentem uprawniającym do 60-dniowego pobytu w Tajlandii
    • Okres ważności zatwierdzonej e-wizy turystycznej przedłuża się do trzech lub sześciu miesięcy od daty jej wydania
    • E-wiza może zostać rozpatrzona do 15 dni roboczych od złożenia wniosku online
    • Turystyczna e-wiza może być wykorzystana w celach turystycznych, w tym do odwiedzin rodziny i przyjaciół, udziału w imprezach MICE oraz leczenia.
    • Zatwierdzona e-wiza zostanie dostarczona do każdego wnioskodawcy pocztą elektroniczną w formie PDF i powinna zostać wydrukowana przed wjazdem do Tajlandii

    Zalety Evisa Express

    • Łatwy proces aplikowania Istnieją trzy proste kroki, aby uzyskać online wizę do Tajlandii. Wszelkie problemy podczas procesu aplikacji można rozwiązać kontaktując się z naszym zespołem wsparcia
    • Wykwalifikowany zespół ekspertówWykwalifikowany zespół nadzoruje przetwarzanie każdego wniosku
    • Gwarancja usługJeśli wniosek nie może zostać rozpatrzony, zwrot kosztów następuje zgodnie z zasadami określonymi w naszych Warunkach Świadczenia Usług

    Evisa Express jest niezależną firmą, która oferuje skuteczną i profesjonalną pomoc w uzyskiwaniu e-wiz. Nie jesteśmy związani z żadną agencją rządową. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Warunkami Świadczenia Usług.

    FAQ na temat wiz elektronicznych do Tajlandii 

    • Czy potrzebuję wizy online do Tajlandii?

     Podróżni znajdujący się na liście 37 krajów kwalifikujących się do otrzymania wizy elektronicznej muszą wypełnić wniosek online o jej wydanie na 15 dni roboczych przed planowaną podróżą do tego kraju i wybrać odpowiedni rodzaj wizy elektronicznej, który odpowiada celowi ich wizyty.

    • Na jak długo ważna jest turystyczna e-wiza do Tajlandii?

     Wydana turystyczna e-wiza zachowuje ważność przez trzy lub sześć miesięcy od dnia jej zatwierdzenia. Zatem paszport podróżnego musi być ważny przez minimum 6 miesięcy, aby wjechać do Tajlandii z e-wizą turystyczną. Inne rodzaje tajlandzkich e-wiz mogą mieć inne okresy ważności.

    • Czy dzieci potrzebują e-wizę do Tajlandii?

     Dzieci powinny być uwzględniane we wnioskach wizowych składanych przez rodziców lub opiekunów prawnych. W takim przypadku osoba wypełniająca formularz powinna zadbać o podanie poprawnych i bezbłędnych danych podczas procesu ubiegania się o wizę online.

    • Ile kosztuje e-wiza do Tajlandii?

     Wiza elektroniczna do Tajlandii kosztuje XX euro. Można łatwo dokonać płatności online przy użyciu jednej z kilku dostępnych bezpiecznych metod, takich jak użycie karty kredytowej/debetowej lub PayU.

    • Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać e-wizę turystyczną do Tajlandii?

     Dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku o e-wizę turystyczną do Tajlandii to paszport z ważnością minimum 6 miesięcy, zdjęcie twarzy wnioskodawcy, dowód posiadania wystarczających środków na pobyt (600 USD na osobę lub 1200 USD na rodzinę) oraz kopia biletu powrotnego. Inne rodzaje e-wiz mogą wymagać dostarczenia innych dokumentów.

    • Jak złożyć wniosek wizowy online do Tajlandii?

     Aby ubiegać się online o wizę do Tajlandii, uprawnieni podróżni powinni najpierw wybrać preferowany rodzaj e-wizy, a następnie wypełnić formularz wniosku wymaganymi informacjami (dane osobowe, paszportowe i dotyczące podróży). Następnie należy uiścić opłatę za usługę przy użyciu preferowanej metody płatności online i poczekać na zatwierdzenie wniosku.

    • Jak otrzymam zatwierdzoną e-wizę do Tajlandii?

     Zatwierdzona elektroniczna wiza przychodzi bezpośrednio na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza wniosku. Przetworzone elektroniczne wizy do Tajlandii zostaną dostarczone w formie pliku PDF, który należy wydrukować w celu odbycia podróży.

    • Czy muszę wydrukować e-wizę do Tajlandii?

     E-wiza powinna być wydrukowana na potrzeby planowanej wizyty w tym kraju. Urzędnicy imigracyjni sprawdzą, czy każdy podróżny posiada odpowiedni dokument upoważniający do wjazdu do Tajlandii.

    • Jak długo trwa procedura uzyskania e-wizy do Tajlandii?

     Wiza elektroniczna do Tajlandii jest rozpatrywana w ciągu 15 dni roboczych od złożenia wniosku online. Wszystkie dane podane w formularzu aplikacyjnym o e-wizę muszą być poprawne. Wszelkie błędy w podanych danych, błędne informacje lub ich brak mogą prowadzić do opóźnień lub problemów z zatwierdzeniem e-wizy.

    • Jak długo mogę przebywać w Tajlandii z wizą elektroniczną?

     Tajlandzka wiza elektroniczna pozwala na pobyt w Tajlandii przez różną ilość czasu, w zależności od wybranego typu wizy. Turystyczna wiza online pozwala na pobyt do 60 dni. Ponadto e-wiza turystyczna jest dokumentem jednokrotnego wjazdu, umożliwiającym jednokrotną wizytę w Tajlandii w ciągu trzy- lub sześciomiesięcznego okresu ważności.

    • Czy można przedłużyć tajlandzką e-wizę turystyczną?

     Elektroniczna wiza może zostać przedłużona po złożeniu wniosku w Biurze Imigracyjnym w Bangkoku lub online na stronie http://www.immigration.go.th.

    • Co mogę zrobić, jeśli moja e-wiza do Tajlandii zostanie odrzucona?

     W przypadku odrzucenia wniosku o e-wizę najlepiej skontaktować się z naszym zespołem wsparcia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, aby uzyskać profesjonalną pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z e-wizą. Główną przyczyną odrzucenia wniosku o e-wizę są jednak nieprawidłowe dane podane podczas składania wniosku. Warto również pamiętać, że ostateczna decyzja zawsze należy do rządu Tajlandii.

    Trzy proste kroki, aby uzyskać wizę do Tajlandii

    • Złóż wniosek online Wypełnij podstawowe informacje: cel podróży i obywatelstwo
    • Wypełnij wymagane informacje i dokonaj płatności online Akceptujemy VISA, Mastercard i wiele innych lokalnych dostawców bezpiecznych płatności
    • Sprawdź swój adres e-mail Jeśli Twoja płatność zostanie potwierdzona, Twoja wiza zostanie wysłana na Twój e-mail
    Wsparcie
    Infolinia
    5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
    lub wyślij zapytanie:

    Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.

    IATA logo

    Jesteśmy członkiem IATA

    Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) reprezentuje i obsługuje branżę podróży lotniczych, zapewniając wsparcie i spełniając globalne standardy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i wydajności.