Wymagania wstępne do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Wymogi wjazdowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich określają wszystkie zasady, których należy przestrzegać, aby bezproblemowo wjechać do ZEA. Zasady te obejmują m.in. wymagane dokumenty, które należy przygotować przed wyjazdem. Każdy podróżny musi pamiętać o posiadaniu paszportu o ważności minimum 6 miesięcy od planowanej daty wjazdu do ZEA. Posiadaczom pozwolenia na pobyt wystarczy natomiast paszport z 3-miesięcznym okresem ważności.

Innym równie ważnym dokumentem niezbędnym do podróży do ZEA jest ważna wiza. Polityka wizowa ZEA określa wymagania wizowe, które różnią się w zależności od narodowości podróżnego, celu wizyty lub pożądanego czasu pobytu w Emiratach.

W chwili obecnej prawo wizowe ZEA stanowi, że prawie wszystkie kraje członkowskie GCC mogą korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, z wyjątkiem posiadaczy paszportów katarskich. Niektórzy inni cudzoziemcy mogą również podróżować do ZEA bez wizy na różne okresy czasu.

Obywatele krajów, które nie są wymienione jako zwolnione z obowiązku wizowego, muszą ubiegać się o odpowiednią wizę przed planowaną podróżą. W zależności od obywatelstwa i celu podróży mogą otrzymać wizę elektroniczną, wizę na wjazd lub wizę ambasadową.

Elektroniczny wniosek wizowy to najwygodniejszy system, który umożliwia uzyskanie wizy całkowicie online. Z systemu e-wizowego ZEA może korzystać ponad 140 różnych krajów.

Dodatkowo około 20 różnych narodowości musi uzyskać wizę przy wjeździe, która jest wydawana na dowolnym lotnisku w całych ZEA.

Wreszcie, 40 dodatkowych krajów musi ubiegać się o tradycyjną wizę ambasadową przed podróżą do Emiratów. Obywatele tych krajów muszą posiadać wizę ambasadową bez względu na cel podróży i planowany czas pobytu w ZEA.

Obecnie władze ZEA zakazują obywatelom Izraela wjazdu do kraju. Posiadacze paszportów izraelskich nie mogą otrzymać wizy do Emiratów. Zakaz wizowy może być uchylony w pewnych szczególnych okolicznościach, m.in. podczas wydarzeń sportowych. Ponadto obywatele Izraela mogą przejeżdżać przez lotniska ZEA bez wizy, jeżeli nie będą opuszczać strefy tranzytowej.

Pośród trwającej pandemii Covid-19 rząd ZEA wprowadził pewne dodatkowe środki ochronne, mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się nowych przypadków koronawirusów. Środki te obejmują wymogi dotyczące badań, szczepień i kwarantanny. Obecnie testy RT-PCR są wymagane tylko od osób przybywających nieszczepionych. Test musi być wykonany 48 godzin przed planowaną podróżą, aby został uznany za ważny.

Czytajcie dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat obecnych ograniczeń w ZEA.

Ważne: Ograniczenia Covid-19 podlegają ciągłym zmianom. Należy pamiętać o sprawdzeniu aktualnych informacji przed każdą podróżą zagraniczną. Najnowsze zmiany w wymaganiach wjzadowych zostały wprowadzone 7 listopada 2022 roku. Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź tutaj.

Kto może wjechać do ZEA?

Wszyscy podróżni z zagranicy, z wyjątkiem posiadaczy paszportów izraelskich, mogą wjechać do ZEA. W zależności od statusu ich szczepień przeciwko Covid-19, zasady wjazdu mogą się nieco różnić.

Lista kontrolna dokumentów przy wjeździe do ZEA

 • ważny paszport
 • Wiza do ZEA
 • Raport z testu RT-PCR (tylko w przypadku nieszczepienia)
 • Szczepionka przeciwko wirusowi HIV
 • Świadectwo szczepienia Covid-19 (tylko jeśli zaszczepiony)
 • Ubezpieczenie podróżne (opcjonalnie)
 • Rejestracja przyjazdu
 • Al Hosn App

Wymagania dotyczące badań, szczepień i kwarantanny

Wymagania dotyczące badań

Pasażerowie nieszczepieni lub nie w pełni zaszczepieni muszą przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR wydany w ciągu 48 godzin przed odlotem. 48 godzin liczy się od momentu pobrania badanej próbki.

Podróżni, którzy zostali w pełni zaszczepieni lub niedawno wyzdrowieli po Covid-19, są zwolnieni z wymagań dotyczących badań. Wymagany jest dowód wyzdrowienia wystawiony nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.

Nie ma żadnych wymagań dotyczących badań po wyjeździe. Jednak wszyscy pasażerowie podlegają losowym testom RT-PCR.

Wymagania dotyczące szczepień

Rząd ZEA akceptuje wszystkich producentów szczepionek Covid-19 zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia. Wszyscy podróżni, którzy otrzymali pełną dawkę szczepionki, powinni przedstawić świadectwo szczepienia. Akceptowane są zarówno formy elektroniczne, jak i papierowe, o ile dane pasażera i kod QR są możliwe do odczytania. Ponadto świadectwo musi być wystawione w języku angielskim lub przetłumaczone na język angielski. Tylko tłumaczenie przysięgłe będzie uznawane za ważne.

Wymogi dotyczące kwarantanny

Chociaż pasażerowie przybywający do ZEA nie muszą przechodzić kwarantanny, w kraju przeprowadzane są losowe testy Covid-19. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, mogą zostać poddane kwarantannie. Zakończenie izolacji jest możliwe tylko po dostarczeniu dwóch negatywnych testów RT-PCR wykonanych w odstępie 24 godzin.

Podróżowanie z ZEA

Przyjezdni nie mogą mieć aktywnego zakazu podróżowania, niespłaconych długów, dziecka będącego przedmiotem sporu o opiekę nad dzieckiem, ani być zaangażowani w jakiekolwiek postępowanie sądowe, aby opuścić ZEA.

Pracownicy lotniska przeprowadzają kontrolę termiczną, a odlatujący pasażerowie mogą być również zbadani pod kątem objawów Covid-19.

Jeśli kraj kolejnego celu podróży wymaga przedstawienia, np. ważnego negatywnego wyniku badania, należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty przed wyjazdem.

Podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jeśli planuje Pan podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w najbliższym czasie, zaleca się zapoznanie z oficjalnie opublikowanymi wytycznymi i potwierdzenie wymagań dotyczących wjazdu bezpośrednio z dostawcą usług turystycznych i/lub linią lotniczą, z którą będzie Pan podróżował.

Proszę również pamiętać, że przepisy wprowadzone w poszczególnych Emiratach mogą się różnić. Proszę pamiętać o sprawdzeniu przepisów obowiązujących w Emiratach, w których będą Państwo przebywać.

Zasady wjazdu dla dzieci

Dzieci poniżej 16 roku życia przyjeżdżające do ZEA są zwolnione z wymogu przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR.

Przejazd przez ZEA - zasady podczas Covid-19

Podróżni zmieniający lot w strefach tranzytowych na lotniskach w ZEA są zwolnieni z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR, o ile ich miejsce docelowe nie wymaga dostarczenia ważnego raportu z testu.

Personel lotniska dokonujący odprawy na loty łączone może poprosić pasażerów tranzytowych o okazanie wszystkich dokumentów wymaganych przez kraj docelowy. Nieprzedłożenie odpowiednich dokumentów może skutkować odmową przyjęcia na pokład samolotu.

Proszę pamiętać, że do celów tranzytu (nie przechodzenia przez imigrację) należy posiadać paszport ważny tylko przez 3 miesiące od daty planowanego tranzytu przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wymagania wizowe ZEA

Wiza elektroniczna ZEA

Rząd ZEA wprowadził elektroniczny system wizowy, aby umożliwić niektórym zagranicznym podróżnym ubieganie się o wizę całkowicie przez Internet.

Wiza elektroniczna do ZEA wydawana jest dla celów turystyki krótkoterminowej lub tranzytu i występuje w czterech różnych typach, odpowiadających różnym potrzebom podróżnych.

Wiza elektroniczna ZEA umożliwia wjazd do każdego emiratu, w tym do:

 • Abu Dhabi
 • Ajman
 • Dubaj
 • Fujairah
 • Ras Al Khaimah
 • Szarjah
 • Umm Al Quwain

Kwalifikujący się wnioskodawcy mogą otrzymać swoje zatwierdzone wizy bezpośrednio na skrzynkę mailową w ciągu 3 dni roboczych.

Wiza po przyjeździe

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymaga od niektórych obywateli uzyskania wizy po przyjeździe do kraju. VoA jest wydawana jako krótkoterminowa wiza jednokrotnego wjazdu i można ją uzyskać na wybranych lotniskach ZEA. Obecnie istnieje około 20 różnych krajów, których obywatele muszą uzyskać VoA.

Po przylocie na jedno z lotnisk ZEA należy udać się bezpośrednio do biura imigracyjnego, aby załatwić wszystkie formalności wizowe. Konieczne będzie podanie kilku danych osobowych i paszportowych, a także pokrycie opłaty wizowej.

Zwykle wiza na wjazd wydawana jest na pobyt do 30 dni, ale obywatele kilku krajów mogą ubiegać się o VoA pozwalającą na 90-dniowy pobyt w ZEA.

Dodatkowo posiadacze paszportów indyjskich mieszkający w USA lub posiadający ważną wizę amerykańską, lub będący rezydentami kraju UE, kwalifikują się do otrzymania 14-dniowej wizy wydawanej w momencie przybycia do ZEA.

Wszyscy podróżni kwalifikujący się do otrzymania wizy VoA, którzy planują pozostać w Emiratach Arabskich przez okres dłuższy niż objęty wizą w momencie przybycia, będą musieli uzyskać wizę ambasadową.

Kompletna lista krajów, których obywatele muszą uzyskać wizę po przyjeździe do ZEA:

 • Andora
 • Australia
 • Brunei Darussalam
 • Kanada
 • Chiny
 • Hong Kong
 • Irlandia
 • Japonia
 • Kazachstan
 • Malezja
 • Mauritius
 • Monako
 • Nowa Zelandia
 • Federacja Rosyjska
 • San Marino
 • Singapur
 • Korea Południowa
 • Ukraina
 • Stany Zjednoczone
 • Watykan

Wiza ambasadowa lub konsularna

Rząd ZEA wymaga od podróżnych z około 40 różnych krajów, głównie afrykańskich i azjatyckich, aby przed planowaną podróżą uzyskali w ambasadzie wizę ZEA. Wiza ambasadowa lub konsularna jest obowiązkowa dla tych obywateli niezależnie od celu ich wizyty lub planowanego czasu pobytu w ZEA.

Procedury uzyskania wizy ambasadowej lub konsularnej obejmują wizytę w najbliższej placówce dyplomatycznej z dużym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego przyjazdu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszyscy wnioskodawcy będą musieli załatwić wszystkie formalności, w tym dostarczyć pewne dodatkowe dokumenty. Wymagania mogą się różnić w zależności od narodowości wnioskodawcy i rodzaju wizy, o którą się ubiega.

Ponieważ cała procedura może być czasochłonna, podróżni powinni pamiętać, aby rozpocząć proces składania wniosku na kilka tygodni przed planowaną podróżą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganych dokumentów i wymagań wizowych, należy skontaktować się bezpośrednio z najbliższą ambasadą ZEA.

Lista krajów wymagających wizy ambasadowej lub konsularnej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich:

 • American Samoa
 • Anguilla
 • Antarktyda
 • Aruba
 • Bonaire
 • Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 • Wyspa Bożego Narodzenia
 • Wyspy Cocos
 • Wyspy kucharskie
 • Curacao
 • Wyspy Falklandzkie
 • Wyspy Owcze
 • Polinezja Francuska
 • Gambia
 • Gibraltar
 • Guadelupa
 • Guam
 • Guernsey
 • Isle of Man
 • Jersey
 • Macau
 • Majotta
 • Montserrat
 • Niue
 • Wyspa Norfolk
 • Wyspy Pitcairn
 • Katar
 • Reunion
 • Saint Barthelemy
 • Saint Martin
 • Saint Pierre i Miquelon
 • Sint Maarten
 • Gruzja Południowa i Wyspy Sandwich Południowy
 • Svalbard i Jan Mayen
 • Tokelau
 • Turks i Caicos
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Wallis i Futuna

Kraje zwolnione z wiz

Obecnie istnieje około 40 różnych krajów, których obywatele mogą podróżować do ZEA bez wiz na różne okresy czasu.

Cztery spośród tych krajów zwolnionych z obowiązku wizowego są członkami Rady Współpracy Zatoki Perskiej, czyli Bahrajn, Oman, Kuwejt, i Arabia Saudyjska. Wszyscy oni mogą korzystać ze swobody poruszania się po ZEA. Wystarczy, że przedstawią ważne prawo jazdy lub dowód osobisty, aby wjechać do Emiratów. W chwili obecnej obywatele Kataru, mimo że jest to kraj członkowski GCC, nie mogą odwiedzać ZEA bez wizy, z wyjątkiem Katarczyków, których członkowie rodzin są mieszkańcami ZEA.

Podróżni z innych krajów zwolnionych z obowiązku wizowego będą musieli przedstawić ważny paszport, aby wjechać do ZEA. W zależności od obywatelstwa mogą przebywać w ZEA od 30 do 90 dni bez wizy.

Wszyscy podróżni, w tym z krajów zwolnionych z obowiązku wizowego, którzy planują odwiedzić Zjednoczone Emiraty Arabskie w celu podjęcia nauki, pracy lub w celach innych niż turystyczne lub wypoczynkowe, lub planują długoterminowy pobyt w tym kraju, będą musieli umówić się na spotkanie w ambasadzie, aby uzyskać odpowiednią wizę w tradycyjny sposób.

Kompletna lista krajów zwolnionych z obowiązku wizowego:

 • Argentyna
 • Austria
 • Bahrajn
 • Belgia
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chile
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Islandia
 • Włochy
 • Kuwait
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Meksyk
 • Montenegro
 • Niderlandy
 • Norwegia
 • Oman
 • Polska
 • Portugalia
 • Republika Cypru
 • Rumunia
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Arabia Saudyjska
 • Serbia
 • Sejchele
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania

Formularz lokalizatora pasażerów

Wszyscy podróżni lecący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich powinni zarejestrować swój przyjazd poprzez platformęICA .

Al Hosn App

Al Hosn jest oficjalną aplikacją ZEA’stworzoną do śledzenia kontaktów i sprawdzania stanu zdrowia Covid-19. Istnieją trzy statusy w oparciu o ostatni test RT-PCR i stan szczepienia użytkownika, tj. zielony, szary lub czerwony.

Mimo że w ZEA zniesiono wymogi dotyczące testów po przyjeździe, w Abu Zabi nadal wymagane jest posiadanie zielonego statusu w aplikacji Al Hosn, aby móc swobodnie się poruszać, mieć dostęp do sklepów, atrakcji turystycznych i innych budynków publicznych.

Aby otrzymać zielony status za pośrednictwem aplikacji, należy przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR, wykonywanego co najmniej raz na 14 dni.

ZEA przystąpiły do unijnego systemu DCC, co oznacza, że cyfrowe certyfikaty szczepionek w aplikacji Al Hosn są teraz równoważne z certyfikatami wydawanymi przez kraje europejskie. Oznacza to również, że osoby, które zostały zaszczepione w ZEA, mogą korzystać z aplikacji Al Hosn w całej Europie na tych samych zasadach, na jakich funkcjonuje EU Digital Pass.

Ubezpieczenie podróżne

Wszystkim podróżującym zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej, która pokryje koszty leczenia Covid-19 i inne. Poważne zabiegi medyczne, hospitalizacja, jak również koszty transportu medycznego mogą być naprawdę kosztowne. Bardzo często konieczne jest pokrycie opłaty z góry za świadczenie niektórych usług medycznych.

Podróżni powinni sprawdzić, czy ich polisa ubezpieczeniowa będzie ważna na terenie ZEA.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.