Rodzaje wiz do Ukrainy

Jeśli chcą Państwo odwiedzić Ukrainę, ale Państwa paszport nie przewiduje bezwizowego wjazdu, muszą Państwo uzyskać wizę - zezwolenie na wjazd do kraju. Istnieje kilka rodzajów wiz ukraińskich, w zależności od celu podróży i okresu pobytu.

Wszystkie wizy ukraińskie można podzielić na trzy grupy: tranzytowe, krótkoterminowe i długoterminowe. Każda z nich ma inne cechy charakterystyczne, dlatego przed wyjazdem należy dowiedzieć się kilku informacji o wymaganiach wizowych Ukrainy.

Obecnie, z powodu trwającego ataku Rosji na pełną skalę, przestrzeń powietrzna Ukrainy została zamknięta dla lotów. Można jednak przekroczyć granicę lądową z Polski, Węgier, Rumunii, Słowacji i Mołdawii.

Sytuacja na Ukrainie może się często zmieniać, dlatego przed podróżą do tego kraju należy sprawdzić, czy ambasada Państwa kraju wznowiła pracę na Ukrainie i wydaje wizy.

Należy pamiętać, że zagraniczni ochotnicy chcący wstąpić do Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy mają bezwizowy wjazd na Ukrainę.

Prześledź artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów na temat wizy ukraińskiej i jej rodzajów.

Wiza tranzytowa (typu B)

Wiza tranzytowa jest wydawana cudzoziemcom i bezpaństwowcom, którzy chcą wjechać na Ukrainę w celach tranzytowych - aby przedostać się przez Ukrainę do kolejnego miejsca przeznaczenia.

Wiza typu B może być wydana w różnych wariantach: jako wiza jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu.

Wiza ta pozwala posiadaczom na pobyt na Ukrainie do 5 dni i zachowuje ważność przez rok (lub inny okres, zależy to od dokumentów uzupełniających).

Mogą Państwo wybrać spośród następujących wiz typu B:

 • B-01 - tranzytowa
 • B-02 - Tranzytowy przewóz towarów i osób
 • B-03 - Tranzyt członków załogi zagranicznych statków stacjonujących w ukraińskich portach

Wiza krótkoterminowa (typu C)

Wiza krótkoterminowa do Ukrainy pozwala na pobyt do 90 dni (3 miesiące) w ciągu każdych 180 dni (6 miesięcy).

Istnieją wizy typu C dla wjazdu pojedynczego, podwójnego i wielokrotnego. Okres ważności wynosi 6 miesięcy, ale może się różnić w zależności od dokumentów potwierdzających. Nie może być jednak ważna dłużej niż 5 lat.

Wizę krótkoterminową wydaje się w następujących celach:

 • C-01 - Wizy biznesowe
 • C-02 - Wizy prywatne
 • C-03 - Wizy oficjalne (na zaproszenie ukraińskich organów lub podmiotów państwowych)
 • C-04 - Przewóz osób z zagranicy
 • C-04 - Transport towarów i pasażerów
 • C-05 - Wizyty potomków Ukraińców
 • C-06 - Turystyka
 • C-07 - Leczenie
 • C-08 - Działalność inwestycyjna
 • C-09 - Działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna i sportowa
 • C-10 - Działalność religijna
 • C-11 - Wizyty pracowników środków masowego przekazu
 • C-12 - Wizyty oficjalne (na wniosek władz zagranicznych lub organizacji międzynarodowych)
 • C-13 - Obserwatorzy zagraniczni
 • C-13 - Misje zagranicznych obserwatorów
 • .
 • C-14 - Udział w pogrzebie bliskiego krewnego
 • C-15 - Interesy polityki zagranicznej lub krajowej (lub wyjątkowe przypadki)
 • C-16 - Usuwanie skutków wypadku lub awarii
 • C-17 - Loty pilotów i członków załogi samolotów międzynarodowych
 • .

Wiza długoterminowa (typu D)

Wiza długoterminowa przeznaczona jest dla osób, które chcą przebywać na Ukrainie dłużej niż 90 dni (3 miesiące) i uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

Wiza długoterminowa pozwala na liczne wjazdy i pobyt przez 90 dni.

Istnieją różne podtypy wiz typu D:

 • D-01 - Zezwolenie na imigrację
 • D-02 - Połączenie rodziny z osobą, która posiada status uchodźcy lub ochronę czasową
 • D-03 - Pobyt dyplomatyczny lub urzędowy
 • D-04 - Zatrudnienie przez firmę ukraińską
 • D-05 - Realizacja międzynarodowych projektów pomocy technicznej
 • D-06 - Działalność religijna i misyjna
 • D-07 - Zatrudnienie w zagranicznej organizacji pozarządowej zarejestrowanej na Ukrainie
 • D-08 - Zatrudnienie w zagranicznej firmie zarejestrowanej na Ukrainie
 • D-09 - Zatrudnienie w zagranicznej organizacji pozarządowej zarejestrowanej na Ukrainie
 • D-09 - Zatrudnienie w zagranicznym banku zarejestrowanym na Ukrainie
 • D-10 - Realizacja projektów kulturalnych, naukowych, sportowych i wolontariatu
 • D-11 - Zatrudnienie w zagranicznym środku masowego przekazu na Ukrainie
 • D-12 - Założyciel/uczestnik/właściciel beneficjent osoby prawnej zarejestrowanej na Ukrainie
 • D-13 - Studia
 • D-14 - Spotkanie rodzinne z obywatelem Ukrainy
 • D-15 - Łączenie rodzin z osobą, która posiada zezwolenie na pobyt czasowy
 • D-16 - W innych celach wynikających z umów międzynarodowych

e-Visa

Obywatele krajów uprawnionych mieli również możliwość złożenia wniosku o wizę ukraińską online (możliwość ta została tymczasowo zawieszona).

Ukraińska e-wiza jest dostępna jako dokument jednokrotnego i dwukrotnego wjazdu. Jej dozwolony pobyt i okres ważności jest taki sam - 30 dni.

Wiza elektroniczna została wprowadzona, aby ułatwić podróżowanie w celach turystycznych i biznesowych na Ukrainę, ponieważ do złożenia wniosku wystarczyło wypełnić formularz online (podając dane osobowe, dotyczące podróży oraz dane paszportowe), uiścić opłatę i dołączyć wymagane dokumenty.

Wizy po przyjeździe

Niektóre wizy można uzyskać po przylocie na lotniskach międzynarodowych w Boryspilu i Odessie:

 • wizy krótkoterminowe jednokrotnego wjazdu typu C (15-dniowa wiza awaryjna dla celów dyplomatycznych/urzędowych, pomoc w nagłym wypadku/wypadku, pilne leczenie, udział w pogrzebie bliskiego krewnego);
 • wiza tranzytowa jednokrotnego wjazdu typu B (5-dniowa wiza dla członków załóg zagranicznych statków przebywających w portach Ukrainy’ ).
Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.