Wymagania dotyczące wjazdu i podróży do Korei Południowej

Wymogi wjazdowe do Korei Południowej określają zasady, których musi przestrzegać cudzoziemiec, aby móc bezproblemowo podróżować do Korei Południowej. Wymagania te określają dokumentację, którą należy uzyskać przed planowaną podróżą, a także ograniczenia związane z Covid-19, wprowadzone tymczasowo z powodu trwającej pandemii.

Zgodnie z południowokoreańskimi przepisami wjazdowymi wszyscy podróżni muszą posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przyjazdu do kraju. Paszport musi mieć co najmniej jedną pustą stronę. Ponadto, osoby przybywające do Korei Południowej mogą być również poproszone o dowód, że posiadają wystarczające środki finansowe na cały pobyt.

Polityka wizowa Korei Południowej określa, które narodowości mogą podróżować z wizą zwykłą, elektroniczną lub wjechać do kraju bez wizy. Rząd Korei Południowej umożliwia podróżnym z około 50 różnych krajów odwiedzenie kraju bez wizy, jeżeli uzyskają Electronic Travel Authorization (K-ETA). Podróżowanie z K-ETA umożliwia podróże turystyczne lub biznesowe, krótkoterminowe. Dozwolona długość pobytu bez wizy zależy od narodowości podróżnego i wynosi od 1 do 3 miesięcy.

Podróżni, których narodowość nie jest wymieniona wśród uprawnionych do K-ETA, będą musieli uzyskać zwykłą wizę w najbliższej ambasadzie Korei Południowej. Powinni pamiętać, aby zarezerwować wizytę w ambasadzie z dużym wyprzedzeniem przed planowaną podróżą, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zatwierdzenie wizy.

Obecnie obywatele tylko kilku krajów i terytoriów mogą podróżować do Korei Południowej bez wizy. Do tych krajów należą Sfederowane Stany Mikronezji, Tonga, Tajwan, Wyspy Salomona, Samoa, Makau, Japonia i Kiribati.

Z powodu pandemii wirusa Covid-19 władze Korei Południowej wprowadziły pewne dodatkowe ograniczenia, w tym wymogi dotyczące testów, szczepień i kwarantanny. Obecnie nie ma już kwarantanny przy wjeździe, niezależnie od stanu szczepień przyjeżdżających. Ponadto turyści wjeżdżający do Korei Południowej nie muszą podawać danych o swoich szczepieniu w systemie Q-Code. 

Ważne! Przepisy Covid-19 podlegają szybkim zmianom. Prosimy o śledzenie najnowszych aktualizacji wymogów dotyczących wjazdu do Korei Południowej, aby zapewnić bezproblemową podróż i pobyt w tym kraju. Najnowsza zmiana dotyczy zniesienia testów Covid-19. Od 4 września 2022 roku podróżni nie muszą już przedstawiać negatywnego wyniku testu, aby wjechać do Korei Południowej.

Kto może wjechać do Korei Południowej?

Korea Południowa zezwala na wjazd wszystkich podróżnych z zagranicy, w tym osoby zaszczepione i niezaszczepione. Niezależnie od statusu szczepień, ograniczenia wjazdu związane z Covid-19 są takie same.

Lista kontrolna dokumentów przy wjeździe do Korei Południowej

 • ważny paszport
 • ważna wiza do Korei Południowej
 • negatywny wynik testu Covid-19 ( od 4.09.2022 niewymagane)
 • ubezpieczenie podróżne (opcjonalnie)

Wymagania dotyczące badań, szczepień i kwarantanny

Wymagania dotyczące badań

Badania przed wyjazdem

Pomimo złagodzenia niektórych wymogów wjazdowych, Korea Południowa nadal wymaga od wszystkich podróżnych wykonania przed wyjazdem testu na obecność wirusa Covid-19. Wśród akceptowanych są szybkie testy antygenowe wykonane w ciągu 24 godzin przed wyjazdem lub jeden z poniższych typów wykonanych w ciągu 48 godzin przed planowanym wyjazdem:

 • PCR
 • RT-PCR
 • NAAT
 • NEAR
 • LAMP
 • TMA
 • SDA

Negatywny raport z badań musi być wydany w języku angielskim lub koreańskim, lub w innym języku wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub koreański.

Wszystkie osoby przybywające do Korei Południowej zachęca się do przekazania informacji o testach za pośrednictwem systemu Q-Code przed planowaną podróżą. Wyniki testów w formie papierowej są również akceptowane, ale mogą wydłużyć kontrolę graniczną.

Testy po przyjeździe

Wszyscy podróżni muszą również wykonać test PCR w ciągu 72 godzin po przyjeździe do Korei Południowej. Termin testu można zarezerwować po przylocie na lotnisku w Incheon. Testy można również wykonać w placówce medycznej znajdującej się w pobliżu miejsca zakwaterowania podróżnego w Korei Południowej.

Obcokrajowcy przyjeżdżający do Korei Południowej na krótki okres czasu muszą pokryć koszty testu we własnym zakresie, natomiast obywatele koreańscy i posiadacze wiz długoterminowych mogą odwiedzić lokalny publiczny ośrodek zdrowia i wykonać testy Covid-19 za darmo. W oczekiwaniu na wynik testu nie obowiązuje wymóg kwarantanny.

Wymagania dotyczące testów dla pacjentów po wyleczeniu Covid-19

Podróżni, którzy niedawno wyleczyli się z koronawirusa, muszą spełnić wymagania dotyczące badań przed wyjazdem, obowiązujące wszystkich podróżnych przybywających do Korei Południowej. Powinni również zabrać ze sobą oficjalną notatkę wydaną przez lekarza, zawierającą informacje o tym, kiedy uzyskali pozytywny wynik badania, jakie leczenie otrzymali, a także szczegóły dotyczące ich izolacji. W przypadku pozytywnego lub niejednoznacznego wyniku testu po przylocie organem decydującym są urzędnicy koreańscy.

Poza tym nie ma odrębnych przepisów dla osób, które przeszły testy pozytywne i wyzdrowiały w ciągu ostatniego roku. Podlegają one tym samym procedurom, co wszyscy podróżni.

Wymagania dotyczące szczepień

Do niedawna świadectwo szczepienia pozwalało uniknąć kwarantanny po przyjeździe do Korei Południowej. Ponieważ kwarantanna została zniesiona, wymagania dotyczące wjazdu są obecnie takie same, zarówno dla osób zaszczepionych, jak i nieszczepionych.

Korea Południowa uznaje wszystkie szczepionki Covid-19 zatwierdzone przez WHO, w tym:

 • Moderna
 • Pfizer
 • Sinovac
 • Janssen
 • Sinopharm
 • Covishield

Wymagania dotyczące kwarantanny

Kwarantanna po przyjeździe do Korei Południowej nie jest już obowiązkowa dla nieszczepionych podróżnych. Oznacza to, że wszystkie wymogi dotyczące kwarantanny zostały w tym kraju zniesione. Przed 8 czerwca 2022 r. przybysze z zagranicy, którzy nie otrzymali pełnego schematu szczepień Covid-19, musieli przejść 7-dniową kwarantannę. W pełni zaszczepieni podróżni byli zwolnieni z obowiązku kwarantanny, jeżeli zarejestrowali swoje dane dotyczące szczepień w krajowym systemie Q-Code.

Proszę pamiętać, że 7-dniowa kwarantanna nadal obowiązuje, jeśli Państwa test Covid-19 po przyjeździe będzie pozytywny, niezależnie od statusu szczepienia.

Należy pamiętać o posiadaniu telefonu komórkowego z funkcją roamingu, jak również o kontakcie awaryjnym (przyjaciel lub krewny), który w razie potrzeby może poinformować władze o Państwa stanie zdrowia.

Podróżowanie z Korei Południowej

Rząd Korei Południowej nie określa szczególnych wymogów wyjazdowych, które należy spełnić, aby opuścić Koreę Południową. Wszyscy podróżni opuszczający kraj powinni zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi wjazdu obowiązującymi w kraju następnego przeznaczenia.

Niektóre kraje mogą nadal zezwalać na wjazd tylko w pełni zaszczepionym podróżnym, którzy mogą być również zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów, wypełnienia deklaracji zdrowotnych lub spełnienia innych wymogów, w tym uzyskania odpowiedniej wizy.

Podróż do Korei Południowej

Podróż do Korei Południowej wymaga uzyskania określonych dokumentów i przestrzegania ograniczeń wjazdu wprowadzonych w tym kraju. Wszyscy podróżni powinni upewnić się, że ich paszporty nie stracą ważności przez co najmniej 6 miesięcy od planowanego wjazdu do Korei Południowej. Większość obcokrajowców musi również uzyskać wizę przed planowaną podróżą. W zależności od narodowości podróżnego, celu podróży i planowanej długości pobytu w kraju, mogą być potrzebne różne wizy.

Obecnie wszyscy podróżni planujący wyjazd do Korei Południowej muszą jeszcze przedstawić negatywny wynik testu Covid-19, albo PCR wykonanego 48 godzin przed podróżą, albo nadzorowanego Rapid Antigen Test wykonanego 24 godziny przed wyjazdem. Korea Południowa nie przeprowadza już obowiązkowej kwarantanny, ale wszyscy przybywający muszą wykonać kolejny test Covid-19 po przyjeździe. Wszystkim podróżnym zaleca się zarejestrowanie wyników testu za pośrednictwem koreańskiej rejestracji Q-code, aby otrzymać Q-code, który zapewni szybki wjazd do kraju.

Po przyjeździe do Korei Południowej zaleca się przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących podróży, wydanych przez lokalne władze. Ograniczenia Covid-19 mogą ulec zmianie w krótkim czasie, dlatego należy śledzić wszelkie aktualizacje.

Zasady wjazdu dla dzieci

Wyłączenia z badań przed wyjazdem

Dzieci w wieku 5 lat i mniej

Dzieci w wieku 5 lat i młodsze nie muszą wykonywać przed przyjazdem do Korei Południowej testu Covid-19 i przedstawić negatywnego wyniku. Niemniej jednak, nadal muszą wykonać test po przyjeździe w ciągu 72 godzin od wjazdu do kraju.

Dzieci w wieku 17 lat i mniej

Dzieci w wieku 17 lat i młodsze powinny stosować się do zasad wjazdu obowiązujących wszystkich podróżnych wjeżdżających do Korei Południowej.

Wiza południowokoreańska

Niepełnoletni podróżni powinni dopisać do wniosku swoich rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku K-ETA jest to wniosek całkowicie internetowy. Osoba składająca wniosek wizowy jest odpowiedzialna za to, aby wszystkie podane dane były poprawne i aktualne.

Przejazd przez Koreę Południową

Większość zagranicznych podróżnych może przejechać bezwizowo przez Koreę Południową, o ile czas przejazdu nie przekracza 24 godzin i jeśli pozostają w strefie tranzytowej na lotnisku.

Wszyscy pasażerowie w tranzycie powinni być przygotowani na sprawdzenie temperatury po przybyciu do Korei Południowej. Podróżni z objawami będą musieli wykonać test Covid-19. Tylko jeśli wynik będzie negatywny, będą mogli kontynuować podróż.

Pasażerowie tranzytowi korzystający z lotniska Incheon w Seulu będą musieli przedstawić bilet/ kartę pokładową potwierdzającą dalszą podróż do miejsca docelowego. Powinni również potwierdzić w swojej linii lotniczej, że ich bagaż został odprawiony do miejsca docelowego. Pasażerowie w tranzycie nie mogą odebrać i ponownie nadać bagażu po przybyciu na lotnisko w Incheon.

Wszyscy podróżni, którzy mają długą przerwę między lotami łączonymi, mogą wjechać do Korei Południowej, ale muszą spełnić regularne wymagania dotyczące wjazdu do tego kraju. Mogą również potrzebować wizy, aby opuścić strefę tranzytową.

Wymagania wizowe Korei Południowej

Korea Południowa ETA

Korea Południowa wprowadziła Elektroniczną Autoryzację Podróży zwaną K-ETA, umożliwiającą posiadaczom niektórych paszportów odwiedzenie Korei Południowej bez wizy. Podróżni z około 50 różnych krajów świata nie muszą uzyskiwać wizy do Korei Południowej, ale muszą zarejestrować się w systemie K-ETA.

System ten działa od maja 2021 roku i pozwala uprawnionym podróżnym na wjazd do kraju w celach turystycznych lub biznesowych. K-ETA wydawana jest na 2 lata, a jej posiadacz może wykorzystać ją do licznych wjazdów w okresie ważności.

Podróżni muszą podać kilka danych osobowych, paszportowych i dotyczących podróży, wypełnić krótki formularz online, uiścić opłatę manipulacyjną, a zatwierdzona K-ETA zostanie dostarczona bezpośrednio na adres mailowy wnioskodawcy.

Wniosek należy złożyć co najmniej 3 dni robocze przed planowaną podróżą, ponieważ 72 godziny robocze to standardowy czas rozpatrywania wniosku o wydanie K-ETA.

Po przyjeździe urzędnicy graniczni sprawdzą wydrukowaną kopię zatwierdzonej wizy ETA do Korei Południowej.

Wiza zwykła

Polityka wizowa Korei Południowej stanowi, że obywatele ponad 130 krajów muszą posiadać wizę, aby wjechać do Korei Południowej, niezależnie od powodów podróży i planowanej długości pobytu w kraju. Podróżni, którzy kwalifikują się do otrzymania ETA, ale muszą pozostać w Korei Południowej przez dłuższy czas lub/i w innych celach, takich jak praca lub nauka, będą musieli również ubiegać się o wizę zwykłą.

Zwykłą wizę do Korei Południowej należy uzyskać w placówce dyplomatycznej z dużym wyprzedzeniem przed planowaną podróżą. Nieuniknione jest umówienie się na spotkanie w ambasadzie. Czas rozpatrywania wniosku może trwać nawet kilka tygodni.

Podróżni ubiegający się o zwykłą wizę ambasadową mogą być zmuszeni do przedłożenia pewnych dokumentów uzupełniających, w tym dowodu posiadania środków finansowych na przelot w obie strony. Dokumentacja może się różnić w zależności od rodzaju wizy, np. wizy biznesowej, tranzytowej lub pobytowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z najbliższą ambasadą.

Zwolnienie z obowiązku wizowego

Korea Południowa umożliwia podróżowanie bez wiz tylko na podstawie K-ETA. Jednak ze względu na trwającą pandemię nie wszystkie kraje zwolnione z obowiązku wizowego mogą ubiegać się o autoryzację elektroniczną. Po przywróceniu usługi dla wszystkich uprawnionych krajów, aby wjechać do Korei Południowej, będą one musiały posiadać ważną K-ETA.

Co więcej, obywatele kilku krajów nie potrzebują wizy, aby wjechać do Korei Południowej. Na liście znajdują się następujące kraje:

 • Sfederowane Stany Mikronezji
 • Japonia
 • Kiribati
 • Liberia
 • Macau
 • Samoa
 • Wyspy Salomona
 • Tajwan
 • Tonga

Ubezpieczenie podróżne

Planując podróż do Korei Południowej, mogą się Państwo zastanawiać, czy należy wykupić ubezpieczenie podróżne. Chociaż posiadanie ubezpieczenia nie jest już obowiązkowe przy wjeździe do kraju, nadal warto wykupić polisę, która pokryje Państwa w przypadku choroby lub urazu.

Zalecamy zakup polisy, która obejmuje pokrycie kosztów leczenia związanych z koronawirusem. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą w podróż fizycznego egzemplarza polisy ubezpieczeniowej, ponieważ mogą Państwo zostać poproszeni o jej okazanie podczas odprawy imigracyjnej. Podjęcie tych środków ostrożności pomoże zapewnić, że Państwa podróż do Korei Południowej będzie bezpieczna i przyjemna.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.