Rodzaje wiz do Rwandy

Obywatele większości krajów potrzebują wizy do Rwandy, ponieważ lista paszportów uprawniających do bezwizowego wjazdu do tego kraju nie jest duża.

Są różne rodzaje wiz w zależności od celu podróży i planowanego okresu pobytu.

Osoby, które nie zamierzają przebywać w Rwandzie przez dłuższy czas i chcą jedynie odbyć krótką wizytę w tym kraju, ubiegają się o wizę turystyczną.

Wiza typu turystycznego jest dostępna w następujących klasach wizowych: wiza jednokrotnego wjazdu, wiza wielokrotnego wjazdu, wiza tranzytowa, wiza turystyczna, wiza rodzinna, wiza dla dyplomaty wizytującego, wiza konferencyjna jednokrotnego wjazdu, wiza konferencyjna wielokrotnego wjazdu, wiza biznesowa, wiza na leczenie, wiza turystyczna grupowa oraz wiza do Afryki Wschodniej.

W zależności od obywatelstwa i wybranej klasy wizy, podróżny może ubiegać się o wizę online, w rwandyjskiej placówce dyplomatycznej lub w Centrum Obsługi Klienta Dyrekcji Generalnej w Kigali.

Wiza elektroniczna jednokrotnego wjazdu

Elektroniczna wiza jednokrotnego wjazdu (klasa V1 (s)) jest wydawana cudzoziemcom, którzy chcą odwiedzić Rwandę w celu innym niż praca.

Jest jednokrotnego wjazdu i pozwala na pobyt w kraju przez 30 dni. Jeżeli dana osoba chce pozostać w Rwandzie dłużej, po wjeździe do Rwandy powinna wybrać inną klasę wizy.

Wiza wielokrotnego wjazdu e-wiza

Informacje dotyczące wizy jednokrotnego wjazdu mają zastosowanie do wizy wielokrotnego wjazdu (klasa V1 (m)), z wyjątkiem tego, że posiadacze wizy wielokrotnego wjazdu mogą podróżować do Rwandy wielokrotnie w ciągu 30 dni.

Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowa (klasa Q1) jest przeznaczona do przejazdu przez Rwandę w celu dotarcia do następnego miejsca przeznaczenia.

Ta klasa wizy pozwala na jeden wjazd, a okres pobytu nie może przekroczyć 72 godzin.

Podróżni, którzy chcą złożyć wniosek, muszą mieć potwierdzoną rezerwację z Rwandy do kraju trzeciego lub inne akceptowalne plany opuszczenia Rwandy w wymaganym terminie.

W wyjątkowych okolicznościach może zostać wydana nowa wiza tranzytowa na kolejne 72 godziny.

Wiza turystyczna

Wiza turystyczna (klasa T2) umożliwia podróżnym odwiedzenie Rwandy w celach wypoczynkowych, wakacyjnych i rekreacyjnych lub w celu krótkotrwałego odwiedzenia rodziny i przyjaciół.

Ten typ wizy umożliwia jej posiadaczom wielokrotny wjazd do Rwandy w okresie ważności 90 dni.

Wiza turystyczna może zostać przedłużona o kolejne 90 dni w Centrum Obsługi Klienta Dyrektora Generalnego w Kigali.

Wiza rodzinna

Wiza rodzinna (klasa T3) jest przeznaczona dla osób, które chcą odwiedzić swoich krewnych mieszkających i pracujących w Rwandzie.

Wiza może być wydana na wielokrotny wjazd, jeżeli osoba ubiegająca się o nią przedstawi dowód zamiaru wyjazdu i wjazdu do Rwandy więcej niż trzy razy w celach rodzinnych.

Wiza zachowuje ważność przez 90 dni i może być maksymalnie przedłużona do 9 miesięcy.

Wizytujący dyplomata

Ten rodzaj wizy do Rwandy (klasa T4) przeznaczony jest dla dyplomatów odwiedzających kraj w celach służbowych.

Jest to wiza wielokrotnego wjazdu, której ważność trwa 2 lata. Każda wizyta nie może przekroczyć 90 dni.

Pozwala na podjęcie pracy w celu realizacji wizyty oraz sprowadzenie osób pozostających na utrzymaniu, jeżeli wymaga tego oficjalna wizyta.

Wiza nie może być przedłużona. Aby pozostać w kraju, dyplomata musi ubiegać się o nową, odpowiednią wizę.

Wiza jednokrotnego wjazdu - konferencyjna

Wiza konferencyjna (klasa T6-1) jest przeznaczona dla uczestników konferencji, spotkań, warsztatów lub seminariów.

Ten typ wizy jest jednokrotnego wjazdu i zachowuje ważność przez 30 dni.

Do zmiany wizy na inną niż konferencyjna, można wykorzystać wizę konferencyjną.

Aby zmienić status i pozostać w Rwandzie na dłuższy okres, osoba musi uzyskać inną odpowiednią wizę, podczas gdy jej obecna wiza pozostaje ważna.

Wjazd wielokrotny - konferencja

Wiza konferencyjna klasy T6-2 służy tym samym celom co wiza klasy T6-1, ale pozwala na wielokrotny wjazd.

W przeciwieństwie do wizy konferencyjnej jednokrotnego wjazdu, ta klasa może być wydana jedynie w rwandyjskiej misji dyplomatycznej lub w Dyrekcji Generalnej ds.

Biznes

Wiza biznesowa (klasa T7) jest przyznawana potencjalnym inwestorom, przedsiębiorcom lub handlowcom w celu odwiedzenia Rwandy i zbadania jej możliwości biznesowych.

Wiza zachowuje ważność przez 30 dni i może być wykorzystana do licznych wjazdów.

Wiza klasy biznesowej może być wydana na okres 30 dni.

Wiza klasy biznes może być przedłużona jeden raz.

Turysta - leczenie

Wiza medyczna (klasa T8) jest wydawana osobom, które potrzebują leczenia lub konsultacji medycznej i mają umówioną wizytę w publicznej placówce zdrowia lub prywatnej klinice podpisaną przez kompetentnego lekarza tej placówki w Rwandzie.

Wnioskodawcy muszą być w stanie potwierdzić, że mają realistyczne plany powrotu do kraju.

Osoba towarzysząca może otrzymać wizę tej samej klasy.

Ważność wizy wynosi 90 dni. W tym okresie posiadacz wizy może wielokrotnie wjeżdżać do kraju.

Wizę medyczną można przedłużyć o jeden okres do 90 dni, składając wniosek w Dyrekcji Generalnej. Opłata za przedłużenie wizy wynosi 10 000 Rwf.

Turysta - Turysta grupowy

Turystyczna wiza grupowa (klasa T9) jest przyznawana każdemu członkowi grupy składającej się z czterech do dziesięciu turystów indywidualnie lub zorganizowanej przez touroperatora zarejestrowanego do prowadzenia działalności w Rwandzie.

Osoby posiadające ten typ wizy muszą wjechać do Rwandy z innymi członkami grupy i opuścić kraj również jako członkowie grupy.

Turystyczna wiza grupowa jest wizą wielokrotnego wjazdu i obowiązuje przez 90 dni.

Aby przedłużyć wizę, touroperatorzy muszą złożyć wniosek dla całej grupy za jednym razem. Maksymalna długość przedłużenia to 180 dni.

Wiza turystyczna do Afryki Wschodniej

Osoby posiadające wizę muszą wjechać do Afryki Wschodniej z kraju, który wydał wizę.

W ciągu 90-dniowego okresu ważności wizy można wielokrotnie przemieszczać się w obrębie dwóch pozostałych krajów bez konieczności ubiegania się o kolejną wizę lub uiszczania kolejnej opłaty wizowej.

Wiza do Afryki Wschodniej nie podlega przedłużeniu.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.

IATA logo

Jesteśmy członkiem IATA

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) reprezentuje i obsługuje branżę podróży lotniczych, zapewniając wsparcie i spełniając globalne standardy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i wydajności.