Rodzaje wiz do Myanmaru

Wszyscy podróżni, którzy chcą udać się do Myanmaru, a nie są objęci ruchem bezwizowym, muszą uzyskać odpowiedni rodzaj wizy do Myanmaru przed datą podróży.

Wiza może się różnić ze względu na cel podróży, liczbę dozwolonych wjazdów i dni pobytu, niezbędne dokumenty oraz sposób ubiegania się o wizę.

Istnieje 12 rodzajów wiz do Myanmaru: dyplomatyczna/urzędowa wiza grzecznościowa, wiza turystyczna, wiza biznesowa, wiza socjalna, wiza religijna, wiza tranzytowa, wiza urzędowa, wiza pracownicza, wiza edukacyjna, wiza dziennikarska, wiza dla załogi oraz wiza na warsztaty/seminarium/spotkanie/badanie.

W tym artykule mogą Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju wizy.

Dyplomatyczna/oficjalna wiza grzecznościowa

Wiza dyplomatyczna/oficjalna grzecznościowa jest przeznaczona dla osób, które wjeżdżają do Myanmaru z wizytą dyplomatyczną. Wydawana jest na okres delegacji.

Dokumentami potwierdzającymi dla tego typu wizy są: nominacja wizyty dyplomatycznej/oficjalnej grzecznościowej z kraju pochodzenia oraz zaproszenie wydane przez odpowiednie ministerstwo.

Wiza turystyczna

Wiza turystyczna do Myanmaru pozwala podróżnym na tymczasowy pobyt w Myanmarze w celach wypoczynkowych. Jej okres ważności wynosi 28 dni.

W celu wypełnienia wniosku należy dołączyć bilety lotnicze w obie strony. Uprawnieni obywatele mogą ubiegać się o wizę turystyczną online.

Wiza biznesowa

Wiza biznesowa umożliwia jej posiadaczom podróżowanie do Myanmaru w celach biznesowych. Może być wydana jako jednokrotna lub wielokrotna.

Wiza jednokrotnego wjazdu jest ważna przez 70 dni, natomiast wielokrotnego wjazdu może być wydana na 3 miesiące, 6 miesięcy lub jeden rok.

Wniosek o wizę mjanmarską w celach biznesowych wymaga listu polecającego od pracodawcy w kraju pochodzenia, listu zapraszającego od firmy w Mjanmie oraz zaświadczenia o rejestracji firmy w Mjanmie.

Wiza biznesowa może być przedłużona. Mogą Państwo ubiegać się o wizę jednokrotnego wjazdu online.

Wiza socjalna

Dzięki wizie socjalnej podróżni mogą przyjechać do Myanmaru, aby zobaczyć się ze swoimi przyjaciółmi i krewnymi. Wiza jednokrotnego wjazdu jest ważna przez 70 dni, a wiza wielokrotnego wjazdu może być ważna przez 3 miesiące, 6 miesięcy lub jeden rok.

Obcokrajowcy muszą podać powód wizyty, adres zamieszkania oraz nazwiska i relacje z obywatelami, których zamierzają odwiedzić.

Wiza religijna

Wiza religijna przeznaczona jest dla osób, które udają się do Myanmaru w celu prowadzenia działalności religijnej. Wydawana jest na jeden wjazd z 70-dniowym pobytem oraz na liczne wjazdy z ważnością 3/6 miesięcy lub jednego roku.

Wnioskodawcy potrzebują listów sponsorskich i zaproszeń z ośrodków medytacyjnych/religijnych/klasztornych zarówno w Myanmarze, jak i w kraju pochodzenia.

Przedłużenie okresu ważności jest możliwe.

Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowa do Myanmaru wydawana jest na 24 godziny, aby umożliwić podróżnym przedostanie się przez Myanmar do innego kraju. Konieczne jest posiadanie biletu lotniczego na dalszą podróż.

Wiza oficjalna

Oficjalną wizę mogą otrzymać osoby fizyczne w celu zaangażowania się w działalność organizacji pozarządowych uznanych przez ONZ/rząd Związku Myanmar.

Oficjalna wiza może być jednokrotnego wjazdu (70 dni) i wielokrotnego wjazdu (3 miesiące/6 miesięcy/jeden rok).

Wiza pracownicza

Wiza pracownicza jest wizą na 70 dni dla osób chcących podjąć pracę w Myanmarze. Wymagane jest powołanie i zaproszenie od firmy z Myanmaru.

Obywatele zagraniczni, którzy wjeżdżają do Myanmaru na podstawie wizy pracowniczej, muszą ubiegać się o kartę rejestracji pracownika wydaną przez Ministerstwo Pracy, Imigracji i Ludności.

Wiza edukacyjna

Wiza edukacyjna jest obowiązkowa dla osób zamierzających uczyć lub studiować w Myanmarze. Może być wydana jako wiza jednokrotnego wjazdu na 3 miesiące lub wielokrotnego wjazdu na 3/6/12 miesięcy.

Wymagania dotyczące wizy edukacyjnej obejmują list polecający z odpowiedniej szkoły lub uczelni.

Wiza dziennikarska

Wiza dziennikarska może być uzyskana przez dziennikarzy, którzy wjeżdżają do kraju w celu prowadzenia działalności medialnej i jest ważna przez 28 dni.

Niezbędne dokumenty uzupełniające obejmują dowód uzasadnienia podróży do Myanmar, dowód bycia dziennikarzem, adres do logowania oraz dane osoby kontaktowej/organizacji/działu w Myanmar.

Wiza dla załogi

Wiza załogowa do Myanmaru jest wydawana dla członków załogi służących na pokładzie statku lub samolotu. Może być wydana jako 90-dniowa wiza jednokrotnego wjazdu lub zezwolenie na wielokrotny wjazd na 3, 6 lub 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty dla tego typu wizy to dowód bycia członkiem załogi z ważną licencją, dowód uzasadnienia podróży oraz dane kontaktowe osoby/organizacji/wydziału w Myanmarze

Wiza na warsztaty/seminarium/spotkanie/badania

Wiza warsztatowa/seminaryjna/spotkania/badawcza przeznaczona jest dla osób, które przyjeżdżają do Myanmaru w celu wzięcia udziału w warsztatach, seminariach, spotkaniach lub prowadzenia badań naukowych.

Jest ważna przez 28 dni i może zostać przedłużona. Aby ubiegać się o wizę, należy przedstawić zaproszenie od odpowiedniego ministerstwa/organizacji.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.