Wymagania dotyczące wjazdu i podróży do Malezji

Wymogi wjazdowe do Malezji określają zasady, z którymi podróżni muszą się zapoznać przed planowaną podróżą, jak również niezbędne dokumenty, które muszą uzyskać przed przyjazdem do Malezji.

Malezyjska polityka wizowa stanowi również, że większość cudzoziemców przybywających do Malezji musi przed podróżą uzyskać wizę, która może być wydana w ambasadzie lub online. Obecnie tylko obywatele 10 krajów kwalifikują się do otrzymania wizy do Malezji. Obywatele innych krajów muszą uzyskać wizę w ambasadzie, aby móc podróżować do Malezji.

Przez ponad 2 lata malezyjskie granice pozostawały zamknięte z powodu wybuchu epidemii wirusa Covid-19.

Rząd Malezji ponownie otworzył granice kraju dla turystyki międzynarodowej w kwietniu 2022 roku, wprowadzając pewne środki bezpieczeństwa i ograniczenia. Wymagania dotyczące wjazdu do Malezji mogą się różnić w zależności od stanu szczepień, wieku i narodowości.

W pełni zaszczepieni podróżni nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu przed wyjazdem ani przechodzić kwarantanny po przyjeździe. Natomiast osoby nieszczepione muszą dostarczyć test PCR lub ART i przejść 5-dniową kwarantannę po przyjeździe. Ponadto każdy podróżny musi zarejestrować swoje dane za pomocą aplikacji MySejahtera, aby otrzymać Kartę Podróżnika

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących kwarantanny, badań i szczepień. Proszę również sprawdzić wymagania wizowe i inne dokumenty podróżne, które mogą być potrzebne przed Państwa wyjazdem do Malezji.

Ważne! Ze względu na stale zmieniającą się sytuację koronawirusową na świecie, opisane poniżej wymagania mogą ulec zmianie w krótkim czasie. Proszę pamiętać, aby przed planowaną podróżą śledzić najnowsze aktualizacje.

Kto może wjechać do Malezji?

Od momentu ponownego otwarcia granic kraju w kwietniu 2022 roku Malezja przyjmuje wszystkich podróżnych z zagranicy niezależnie od stanu szczepień. Niemniej jednak w pełni zaszczepieni podróżni mogą teraz swobodniej podróżować do Malezji, ponieważ nie są już zobowiązani do wykonywania testów Covid-19 przed wyjazdem i po przyjeździe. Są oni również zwolnieni z kwarantanny. Natomiast nieszczepieni podróżni mogą być zmuszeni do spełnienia bardziej złożonych wymagań, aby wjechać do Malezji, w tym testów i kwarantanny.

Lista kontrolna dokumentów przy wjeździe do Malezji

 • ważny paszport lub inny uznawany międzynarodowo dokument podróży
 • cyfrowe świadectwo szczepionki COVID-19
 • ważna wiza malezyjska (jeśli dotyczy)
 • test Covid-19 RT-PCR lub profesjonalnie podana ART (tylko w przypadku nieszczepienia)
 • Karta Podróżnika wypełniona za pomocą aplikacji MySejahtera App
 • ubezpieczenie podróżne (opcjonalnie)

Wymagania dotyczące badań, szczepień i kwarantanny

Wymagania dotyczące badań

Od 1 maja 2022 r. w pełni zaszczepieni podróżni nie muszą już wykonywać testów Covid-19 przed odlotem i po przylocie.

Testy przedwyjazdowe

Nie w pełni zaszczepieni lub niezaszczepieni podróżni w wieku 18 lat i starsi muszą jeszcze wykonać przed przylotem test Covid-19 RT-PCR lub profesjonalnie podany RAT. Test RT-PCR musi być wykonany w ciągu 48 godzin przed podróżą, natomiast RAT powinien być wykonany w ciągu 24 godzin przed podróżą. Akceptowane są wyłącznie testy wykonane w laboratoriach akredytowanych na poziomie międzynarodowym lub krajowym lub w innych placówkach medycznych uznanych przez Ministerstwo Zdrowia kraju pochodzenia.

Badania po przyjeździe

Nie w pełni zaszczepieni lub niezaszczepieni podróżni są również zobowiązani do wykonania profesjonalnie podanego testu RAT w ciągu 24 godzin od przybycia do Malezji. Ponadto, muszą wykonać test RT-PCR w 4. dniu lub nadzorowany RAT w 5. dniu. Nakaz nadzoru domowego może zostać cofnięty tylko wtedy, gdy wynik testu w 4. lub 5. dniu będzie negatywny.

Ważna uwaga:Byli pacjenci Covid-19, którzy wyzdrowieli w okresie 6-60 dni przed planowaną datą wyjazdu, będą zwolnieni z wymagań dotyczących badań przed wyjazdem i po przyjeździe.

Wymagania dotyczące szczepień

Malezja nie wymaga, aby podróżni byli w pełni zaszczepieni, aby wjechać do kraju. Niemniej jednak, osoby, które otrzymały pełną dawkę jednej ze szczepionek Covid-19 uznanych przez WHO co najmniej 14 dni przed planowaną podróżą do Malezji, będą zwolnione z obowiązku wykonania badań.

Aby upewnić się, że Państwa cyfrowy certyfikat szczepionki zostanie zatwierdzony, mogą go Państwo zweryfikować na stronie mysafetravel@gov.my.

Wymagania dotyczące kwarantanny

Częściowo lub nieszczepieni podróżni przybywający do Malezji będą musieli poddać się kwarantannie po przyjeździe na 5 dni. Powiadomienie o zarządzeniu nadzoru domowego (HSO) zostanie dostarczone cyfrowo za pośrednictwem aplikacji MySejahtera. Zgodnie z HSO, podróżni będą musieli również wykonać profesjonalnie podany lub nadzorowany test RAT w ciągu 24 godzin od przyjazdu oraz test RT-PCR w 4. dniu lub ATR w 5. dniu kwarantanny. Odwołanie HSO jest możliwe tylko w przypadku, gdy podróżny otrzyma negatywny wynik testu.

Podróżni mogą odbyć kwarantannę w hotelu, domu lub innym miejscu wyznaczonym do kwarantanny bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na kwarantannę domową z Ministerstwa Zdrowia.

Podróżujący z Malezji

Obywatele Malezji, jak również zagraniczni podróżni wyjeżdżający z Malezji, muszą sprawdzić zalecenia dla podróżnych w kraju docelowym, aby spełnić specyficzne wymagania, takie jak badania, szczepienia lub kwarantanna.

Niektóre kraje mogą jeszcze wymagać od turystów wypełnienia deklaracji zdrowotnych przed podróżą i wykupienia ubezpieczenia podróżnego w czasie trwającej pandemii. Być może trzeba będzie również uzyskać wizę lub inne zezwolenie na podróż. Przed wyjazdem z Malezji należy sprawdzić, jakie wymagania obowiązują w miejscu docelowym Państwa podróży.

Podróż do Malezji

Malezja ponownie otworzyła się dla turystów międzynarodowych w kwietniu 2022 roku. Podróżni nie muszą już uzyskiwać dodatkowego pozwolenia (MyTravelPass/MyEntry) wydawanego przez rząd Malezji, aby wjechać do kraju.

Obecne malezyjskie przepisy wjazdowe mogą się różnić w zależności od stanu szczepień podróżnych. W pełni zaszczepieni podróżni mogą wjechać do Malezji bez testów Covid-19 przed wyjazdem lub po przyjeździe. Są oni również zwolnieni z wymogów kwarantanny. Natomiast podróżni częściowo zaszczepieni lub niezaszczepieni muszą wykonać nadzorowany test RTK-AG w ciągu 24 godzin przed podróżą i przejść 5-dniową kwarantannę po przyjeździe.

Ponieważ Malezja przechodzi obecnie w fazę endemiczną i nadal łagodzi restrykcje związane z kowidem, wymagania dotyczące wjazdu mogą się regularnie zmieniać.

Warunki wjazdu dla dzieci

Dzieci w wieku 17 lat i młodsze (bez względu na ich status szczepień) mogą wjechać do Malezji bez kwarantanny. Są one również zwolnione z badań przed wyjazdem lub przyjazdem. Wystarczy, że z pomocą rodziców lub opiekunów uzyskają Kartę Podróżnika za pośrednictwem aplikacji MySejahtera.

Rodzice lub opiekunowie prawni powinni również załatwić wizę w imieniu swoich nieletnich towarzyszy podróży, jeżeli pochodzą oni z kraju nie zwolnionego z obowiązku wizowego.

Przejazd przez Malezję

Przy tranzycie przez lotnisko Kuala Lumpur International Airport w Malezji należy przed planowaną podróżą potwierdzić z linią lotniczą wszystkie ustalenia dotyczące tranzytu dla Państwa lotu(ów) łączonego(ych). Należy upewnić się, że bagaż jest sprawdzany na całej trasie. Proszę również sprawdzić, czy muszą się Państwo stawić w malezyjskim urzędzie imigracyjnym.

Proszę pamiętać, że pomiędzy lotami nie będą Państwo mogli opuścić strefy tranzytowej w KLIA. Ponadto, loty tranzytowe są dozwolone tylko w ciągu 24 godzin.

Podróżni, którzy będą przejeżdżać tranzytem przez Malezję, nie są zobowiązani przez władze malezyjskie do poddania się testom na obecność wirusa Covid-19 przed wylotem do innego kraju. Niemniej jednak, powinni oni sprawdzić szczegółowe badania i inne wymagania wjazdowe dla danego kraju, do którego planują wyjechać z Malezji.

Wymagania wizowe

Malezyjska polityka w zakresie wiz turystycznych wymaga od większości cudzoziemców uzyskania wizy, aby wjechać do Malezji w celach turystycznych.

Obywatele około 70 krajów mogą podróżować do Malezji bez wiz w celach turystycznych. Dozwolony okres pobytu może się różnić w zależności od ich narodowości. Obywatele wszystkich pozostałych krajów muszą ubiegać się o wizę przed planowaną podróżą do Malezji. Wniosek o wizę można złożyć w Ambasadzie lub Konsulacie Malezji lub za pośrednictwem aplikacji online (tylko dla uprawnionych krajów).

Obecnie posiadacze paszportów z 10 różnych krajów kwalifikują się do złożenia wniosku wizowego online do Malezji. Pozostali obywatele ponad 160 krajów nie objętych zwolnieniem z obowiązku wizowego muszą odwiedzić najbliższą placówkę dyplomatyczną Malezji i osobiście załatwić formalności wizowe.

Malezyjska e-wiza

Rząd Malezji wprowadził w 2016 roku elektroniczny system wizowy, umożliwiający podróżnym z niektórych krajów uzyskanie wizy turystycznej w szybszy i wygodniejszy sposób.

Malezyjska e-wiza jest wydawana jako wiza jednokrotnego wjazdu, która zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wydania. Jej posiadacz może przebywać na terenie Malezji przez 30 dni.

Cała aplikacja polega na wypełnieniu krótkiego formularza online, uiszczeniu opłaty za usługę i pobraniu zatwierdzonej wizy dostarczonej na skrzynkę mailową wnioskodawcy. Uprawnieni wnioskodawcy mogą składać wnioski wizowe w zaciszu własnego domu, korzystając z dowolnego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu.

W chwili obecnej obywatele następujących krajów kwalifikują się do otrzymania malezyjskiej e-wizy:

 • Chiny
 • Indie
 • Sri Lanka
 • Nepal
 • Myanmar
 • Bangladesz
 • Pakistan
 • Bhutan
 • Serbia
 • Montenegro

MySejahtera

Rząd Malezji wprowadził aplikację MySejahtera stworzoną w celu pomocy w monitorowaniu sytuacji Covid-19 w kraju. Wszyscy przyjeżdżający podróżni muszą podać swoje dane dotyczące podróży, informacje o szczepieniach oraz wynik testu przedwyjazdowego (tylko w przypadku osób nieszczepionych).

Formularz przedwyjazdowy musi być wypełniony przed przyjazdem do Malezji. Po wypełnieniu wniosku każdy podróżny otrzymuje Kartę Podróżnika'. Karta ta będzie sprawdzana po przyjeździe do Malezji.

Wymóg złożenia formularza przedwyjazdowego dotyczy wszystkich podróżnych bez względu na wiek. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą być dopisane do formularza rodziców lub opiekunów prawnych jako osoby pozostające na utrzymaniu. Małoletni podróżni w wieku od 12 lat, którzy posiadają swoje smartfony, mogą zarejestrować się na własne konta za pomocą aplikacji MySejahtera.

Ubezpieczenie podróżne

Od 1 maja 2022 roku malezyjskie władze nie wymagają już od podróżnych posiadania ubezpieczenia podróżnego. Wcześniej było ono jednym z wymogów przy wjeździe do kraju. Decyzja o rezygnacji z obowiązkowego ubezpieczenia podróżnego jest jeszcze jednym sposobem, w jaki rząd Malezji ułatwia ludziom odwiedzanie kraju i korzystanie ze wszystkiego, co Malezja ma do zaoferowania.

Pomimo, że zmiana ta została prawdopodobnie przyjęta z zadowoleniem przez wielu podróżnych, należy pamiętać, że władze tego kraju nadal zdecydowanie zalecają wszystkim odwiedzającym wykupienie ubezpieczenia, które obejmuje cały okres pobytu, w tym potencjalne koszty leczenia Covid-19.

W obliczu obecnej globalnej pandemii jest to rozsądna rada, którą powinni stosować wszyscy podróżujący. W końcu nikt nie chce być złapany bez odpowiedniego ubezpieczenia, jeżeli zachoruje podczas urlopu.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.