Rodzaje wiz do Kirgistanu

Polityka wizowa Kirgistanu oferuje różne rodzaje wiz: wizę dyplomatyczną, wizę oficjalną, wizę inwestycyjną, wizę pracowniczą, wizę studencką, wizę biznesową, wizę kierowcy, wizę turystyczną, wizę religijną, wizę rodzinną, wizę dla krewnych, wizę dla etnicznych Kirgizów, wizę gościnną, wizę wyjazdową i wizę tranzytową.

Kwalifikujący się cudzoziemcy nie są zobowiązani do bezpośredniej wizyty w ambasadzie lub konsulacie, aby uzyskać niektóre rodzaje wiz. Mogą oni uzyskać wizę elektroniczną za pomocą formularza wniosku wizowego online.

Okres ważności, pobyt, wjazdy i inne warunki mogą być różne dla różnych kategorii. Mogą Państwo przeczytać artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów na temat typów wiz do Kirgistanu.

Kirgiska e-Wiza (Kyrgyzstan eVisa)

Kirgiska e-Wiza to elektroniczna wiza uruchomiona przez rząd Kirgistanu w 2017 roku w celu ułatwienia procesu aplikacji.

Wszystko, co trzeba zrobić, to wypełnić formularz zapytania, dołączyć dokumenty i uiścić opłatę. Następnie e-Wiza zostanie dostarczona bezpośrednio na adres e-mail wnioskodawcy.

Wnioskodawca ma do wyboru e-Wizę turystyczną na 60-dniowy pobyt, e-Wizę tranzytową na 5-dniowy pobyt oraz e-Wizę turystyczną górską na liczne wizyty 90-dniowe. Wiza górska przeznaczona jest dla osób chcących zwiedzać góry Kirgistanu.

Wiza dyplomatyczna

Wizę dyplomatyczną (D) mogą uzyskać posiadacze paszportów dyplomatycznych, którzy zamierzają odwiedzić Kirgistan w celach oficjalnych.

Może być wydana jako wiza wielokrotnego wjazdu na 30 dni dla szefów obcych państw i rządów, członków oficjalnych delegacji zagranicznych oraz członków ich rodzin.

Ten rodzaj wizy może być również wydany na okres jednego roku osobom pełniącym funkcje dyplomatyczne lub konsularne w misji dyplomatycznej/ urzędzie konsularnym obcego państwa lub kierownikom przedstawicielstw organizacji międzynarodowych w Kirgistanie. Dotyczy to również towarzyszących im członków rodziny.

Zagraniczni kurierzy dyplomatyczni mogą otrzymać wizę dyplomatyczną jedno-, dwu- lub wielokrotnego wjazdu na okres do 90 dni.

Wiza oficjalna

Wiza oficjalna (O) może być udzielona jako zezwolenie na wjazd pojedynczy, podwójny lub wielokrotny na okres 3 miesięcy obywatelom zagranicznym zaproszonym przez urzędy państwowe Republiki Kirgiskiej prowadzące sprawy urzędowe.

Członkowie personelu administracyjno-technicznego i obsługi technicznej misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego albo pracownicy przedstawicielstw organizacji międzynarodowych mogą otrzymać wizę na jeden rok, która pozwala na wielokrotne wjazdy.

Wiza oficjalna jest również wydawana dla zagranicznych kurierów dyplomatycznych, którzy nie posiadają paszportów dyplomatycznych. Można ją otrzymać na jeden, dwa lub liczne wjazdy.

Wiza inwestycyjna

Wiza inwestycyjna (I) jest wizą wielokrotnego wjazdu na okres 3 lat.

Mogą ją otrzymać inwestorzy lub szefowie zagranicznych firm inwestycyjnych (a także członkowie ich rodzin), którzy prowadzą działalność inwestycyjną na terenie Kirgistanu.

Przedstawiają oni niezbędne dokumenty potwierdzające wkład w gospodarkę Kirgistanu o wartości pieniężnej i materialnej równej dziesięciu milionom soms.

Inwestycja może być realizowana w celach przemysłowych, rolniczych, finansowych, energetycznych, edukacyjnych, medycznych, inżynieryjnych i budowlanych oraz w zakresie technologii IT.

Wiza pracownicza

Wiza pracownicza (W1) jest wydawana osobom, które chcą pracować w Kirgistanie lub mają indywidualną przedsiębiorczość.

Na początku jest ona wydawana na 90 dni bez pozwolenia na pracę. Po uzyskaniu pozwolenia na pracę, osoba otrzymuje wielokrotną wizę pracowniczą na okres ważności pozwolenia na pracę.

Wiza pracownicza (W2) jest dostępna dla wnioskodawców, dla których istnieje inny proces prowadzenia działalności pracowniczej zgodnie z ustawą Republiki Kirgiskiej. Wiza pracownicza W2 może być przedłużana co roku.

Wiza studencka

Wiza studencka (S)jest wydawana na 3 miesiące osobom chcącym podjąć naukę w Kirgistanie.

Może być przedłużona o rok, jeśli wnioskodawca studiuje w szkole wyższej lub na czas trwania studiów w podanej na wstępie instytucji edukacyjnej Republiki Kirgiskiej.

Wiza biznesowa

Wiza biznesowa (B) jest przeznaczona do obsługi biznesowej, uczestnictwa w spotkaniach biznesowych, konferencjach, kongresach, imprezach sportowych itp.

Z tym typem można powiedzieć w Kirgistanie do 90 dni.

Wiza kierowcy

Wiza biznesowa (B)jest przeznaczona do obsługi biznesowej, udziału w spotkaniach biznesowych, konferencjach, kongresach, imprezach sportowych itp.

Z tym typem można powiedzieć w Kirgistanie do 90 dni.

Wiza dla kierowcy

Wiza dla kierowcy (T)jest przeznaczona dla osób, które zamierzają wjechać do Kirgistanu samochodem ciężarowym w celu międzynarodowego przewozu ładunków.

Ten typ wizy jest ważny przez okres do 180 dni. Jedna wizyta musi trwać co najwyżej 30 dni.

Wiza turystyczna

Kirgiska wiza turystyczna (TS) pozwala podróżnym na przyjazd do Republiki Kirgiskiej w celu zwiedzania, wypoczynku i poznawania kraju.

Kategoria turystyczna jest wydawana na okres do 90 dni (3 miesięcy).

Wiza religijna

Wiza religijna (F)jest przeznaczona dla misjonarzy przybywających do Kirgistanu w ramach współpracy z organizacjami religijnymi za zgodą organu państwowego ds. religijnych.

Kategoria religijna jest przeznaczona na 60 dni (2 miesiące).

Wiza rodzinna

Wizę rodzinną (F) mogą otrzymać członkowie rodziny (małżonek, nieletnie dzieci i rodzice pozostający na utrzymaniu) cudzoziemców w ramach kategorii wiz urzędowych (O), pracowniczych (W1 i W2) i studenckich (S).

Ta wiza jest wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt bez prawa do pracy. Wydawana jest na okres do jednego roku i może być corocznie przedłużana.

Wiza krewniacza

Wiza krewniacza (RL) przeznaczona jest dla cudzoziemców chcących odwiedzić swoich bliskich krewnych, którzy są obywatelami Republiki Kirgiskiej.

Wiza dla etnicznych Kirgizów

Wiza dla etnicznych Kirgizów (M) może być otrzymana przez etnicznych Kirgizów oraz przez osoby urodzone na terytorium Kirgistanu, które są w stanie uzyskać status "Kairylmana."

Wiza gościnna

Wiza gościnna (G) jest przeznaczona do różnych wizyt prywatnych (odwiedziny u przyjaciół, korzystanie z usług medycznych itp.

Kategoria Gość pozostaje ważna przez 60 dni.

Wiza wyjazdowa

Wiza wyjazdowa (L) jest wydawana obywatelom zagranicznym, którzy naruszyli warunki pobytu na terytorium Republiki Kirgiskiej. Obowiązuje ona do 10 dni, aby ci cudzoziemcy mogli opuścić kraj.

Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowa (TR) jest jednokrotnego wjazdu i zachowuje ważność przez 5 dni. Pasuje do tych podróżnych, którzy muszą przekroczyć granicę Kirgistanu, aby dostać się do dalszego celu.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.