Rodzaje japońskich wiz

Japonia jest jedną z głównych atrakcji świata i ma wielu gości z różnych krajów. Dlatego też istnieje duże zapotrzebowanie na

Wizę japońską: podróżni, którzy nie są obywatelami Japonii i nie posiadają paszportu tego kraju, mają prawo do wizy.

Wizę japońską: podróżni, którzy nie są obywatelami Japonii i nie posiadają paszportu kraju objętego ruchem bezwizowym, muszą uzyskać wizę, aby wjechać do Japonii i cieszyć się jej zabytkami.

Aby otrzymać wizę do Japonii, należy pochodzić z kraju uprawnionego, zgłosić się do ambasady lub złożyć wniosek przez Internet. W tym celu należy złożyć wniosek i załączyć wymagane dokumenty.

Jest tak wiele różnych rodzajów wiz do Japonii, że na początku może się wydawać, że trudno jest uzyskać odpowiednią wizę. Ale nie ma co się martwić: ten artykuł poprowadzi Państwa przez różne typy i ich cechy szczególne.

Wiza różni się w zależności od celu podróży i planowanego okresu pobytu. Istnieją dwa ogólne rodzaje wiz: krótkoterminowa i długoterminowa do Japonii.

Wiza japońska na pobyt krótkoterminowy

Wiza krótkoterminowa do Japonii jest wydawana osobom odwiedzającym kraj na krótki czas w celu zwiedzania kraju, odwiedzenia rodziny i przyjaciół lub podjęcia działalności gospodarczej. Istnieje kilka rodzajów wiz krótkoterminowych.

Japońska wiza elektroniczna

Japońska wiza elektroniczna jest najprostszym sposobem uzyskania wizy, ponieważ uprawnieni obywatele mogą złożyć wniosek wizowy całkowicie online. Pozwala ona jej posiadaczom na jednorazowy wyjazd do Japonii w celach turystycznych i pobyt do 30 dni.

Wiza turystyczna

Wymagane dokumenty różnią się w zależności od obywatelstwa i dokładnego celu. Mogą one obejmować ważny paszport, formularz wniosku wizowego, zdjęcie, list z uzasadnieniem zaproszenia, plan pobytu, list gwarancyjny itp.

Wiza biznesowa

Wiza biznesowa pozwala na pobyt w kraju przez 90 dni w krótkoterminowych celach biznesowych, takich jak konferencje, badania rynku, rozmowy biznesowe, podpisywanie umów i inne. Mogą Państwo ubiegać się o wizę jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu.

Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowa jest potrzebna osobom wjeżdżającym do Japonii w celu dotarcia do następnego miejsca docelowego i zamierzającym opuścić strefę tranzytową na lotnisku. Jest ona wydawana na maksymalnie 15 dni. Konieczne może być przedstawienie ważnego paszportu, wniosku wizowego i kilku innych dokumentów, na przykład ważnej wizy do trzeciego kraju docelowego (jeżeli nie jest on bezwizowy).

Długoterminowe wizy japońskie

Wizę japońską długoterminową wydaje się na pobyt powyżej 90 dni w celu wykonywania pracy zarobkowej, nauki, dołączenia do członka rodziny itp. Istnieje siedem rodzajów wiz długoterminowych do Japonii.

Japońska wiza pracownicza

Wiza pracownicza pozwala na pobyt w Japonii od trzech miesięcy do maksymalnie pięciu lat i podjęcie pracy. Wydawana jest dla różnego rodzaju specjalistów, takich jak profesorowie, artyści, menedżerowie biznesowi, naukowcy itp. Przed złożeniem wniosku należy przesłać większość dokumentów do pracodawcy lub sponsora w Japonii, aby mogli oni wystąpić o certyfikat kwalifikacji.

Wiza dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów

Ta wiza jest stworzona dla utalentowanych pracowników zagranicznych o zaawansowanych i specjalistycznych umiejętnościach. Aby ubiegać się o tę wizę, cudzoziemcy muszą zdobyć co najmniej 70 punktów. Punkty są przyznawane w zależności od wykształcenia i przygotowania zawodowego, dochodów i osiągnięć akademickich na podstawie stałej tabeli punktowej opracowanej przez japońskie władze imigracyjne.

Wiza ogólna

Wiza ogólna wydawana jest w celu prowadzenia działalności kulturalnej. Dozwolony okres pobytu waha się od 3 lat, 1 roku, do 6 miesięcy lub 3 miesięcy. Wymagany jest certyfikat kwalifikowalności, aby wykazać, że osoba spełnia warunki do wylądowania w Japonii.

Wiza specjalna

Wiza specjalna jest przyznawana małżonkom lub dzieciom obywateli japońskich lub osobom posiadającym prawo stałego pobytu. Okres pobytu z tą wizą może być różny, taki sam jak w przypadku wizy ogólnej.

Wiza na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ta wiza przeznaczona jest dla przedsiębiorców wspieranych przez gminy w Japonii oraz małżonka lub dziecka przedsiębiorcy. Pozwala na pobyt w kraju przez sześć miesięcy.

Wiza dyplomatyczna

Wiza dyplomatyczna jest wydawana członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych obcych rządów goszczących w Japonii, osobom, którym zapewniono podobne przywileje i/lub immunitety zgodnie z traktatami lub międzynarodowymi zwyczajami, oraz członkom ich rodzin należącym do tego samego gospodarstwa domowego.

Długość dozwolonego pobytu zależy od okresu trwania misji.

Wiza oficjalna

Wiza oficjalna jest przeznaczona do prowadzenia oficjalnych spraw zagranicznych rządów lub organizacji międzynarodowych uznawanych przez Rząd Japonii, na przykład dla pracowników administracyjnych i technicznych misji dyplomatycznych oraz członków personelu obsługi. Umożliwia pobyty do 5 lat, 3 lat, 1 roku, 3 miesięcy, 30 dni lub 15 dni.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.