Formularz lokalizacji pasażerów do Włoch

Włoski Formularz lokalizacji pasażerów dPLF jest cyfrowym formularzem zdrowotnym wprowadzonym przez Rząd Włoch 1 lipca 2021 roku w związku z trwającą pandemią Covid-19.

Cyfrowy formularz lokalizacji pasażera zapewnia organom opieki zdrowotnej kraju istotne informacje kontaktowe przybywających gości.

Pomaga to rządowi włoskiemu w śledzeniu możliwych zakażeń i ochronie zarówno obywateli włoskich, jak i zagranicznych gości. Jeśli któryś z podróżnych zostanie zarażony, jego współpasażerowie zostaną o tym poinformowani i podjęte zostaną odpowiednie działania.

Włoski PLF jest dostępny dla wszystkich podróżnych online i może być łatwo wypełniony przy użyciu dowolnego działającego urządzenia ze stabilnym połączeniem internetowym.

Po wysłaniu formularza każdy wnioskodawca otrzymuje swój PLF w formacie PDF wraz z wydanym unikalnym kodem QR niezbędnym do bezproblemowego wjazdu do Włoch.

Kto musi wypełnić włoski dPLF

Cyfrowy formularz lokalizacyjny dla Włoch musi być wypełniony przez każdą osobę, która chce wjechać do Włoch dowolnym środkiem transportu. Jedynym wyjątkiem wśród środków transportu są loty krajowe.

Ponadto, kraje wymienione na listach A i B, dostarczonych przez rząd włoski, nie muszą wypełniać włoskiego PLF przed przyjazdem.

Czy dzieci potrzebują włoskiego dPLF?

Dzieci również potrzebują włoskiego dPLF podczas podróży do tego kraju. Wniosek może być jednak złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego podróżnego. Jeśli dzieci poniżej 18 roku życia mają podróżować do Włoch samodzielnie, ich rodzice lub opiekunowie powinni wypełnić formularz w ich imieniu przed przyjazdem.

Jeśli dzieciom podczas podróży towarzyszą rodzice lub opiekunowie, powinni oni zostać wpisani do formularza odpowiedzialnej za nie osoby dorosłej.

Jak wypełnić włoskie dPLF?

Cyfrowy formularz zdrowotny dla Włoch jest dostępny całkowicie online i może być wypełniony za pomocą każdego działającego urządzenia, w tym telefonu.

Podróżni, którzy chcą odwiedzić Włochy powinni przejść przez prosty, trzyetapowy proces składania wniosku online, aby otrzymać dPLF i kod QR dla planowanej podróży:

 1. Wypełnić wniosek - podać wymagane dane odpowiadając na pytania dotyczące szczegółów planowanej podróży, swoich danych osobowych oraz współtowarzyszy podróży.
 2. Pokryć opłaty za wydanie - podróżni powinni pokryć opłatę za wydanie włoskiego PLF za pomocą dowolnej dogodnej metody płatności online.
 3. Sprawdzić swoją skrzynkę mailową - każdy kandydat otrzymuje wersję PDF wypełnionego formularza wraz z indywidualnym kodem QR.

Wypełniony formularz lokalizacyjny pasażera do Włoch w wersji PDF należy wydrukować lub zachować jako kopię elektroniczną, który ma zostać pokazany przy przyjeździe do Włoch.

Podróżnym zaleca się dwukrotne sprawdzenie podanych informacji przed wysłaniem formularza, aby uniknąć błędów w podanych danych.

Informacje, które należy podać we włoskim dPLF

Wszyscy podróżni wypełniający włoski formularz Formularz lokalizacji pasażerów muszą podać najważniejsze informacje dotyczące:

 • rodzaju transportu, który ma być wykorzystany (kolejowy/ autobusowy/ samochodowy/ lotniczy/ morski lub inny)
 • danych osobowych (takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer telefonu, adres e-mail, adres stały i czasowy)
 • współtowarzyszy podróży
 • informacji kontaktowych w nagłych wypadkach
 • szczegółów dotyczących planowanej podróży (daty przyjazdu i wyjazdu, dalsze szczegóły dotyczące wybranego rodzaju transportu, takie jak numer lotu, numer miejsca, wybrany punkt wjazdu)

Informacje, które należy podać we włoskim formularzu cyfrowego lokalizatora pasażerów zależą od wybranego rodzaju transportu, ponieważ formularz dostosowuje swoje pytania do podanych danych.

Ograniczenia związane z Covid-19 we Włoszech

Jak większość krajów, Włochy zmieniły swoje zasady wjazdu, aby dostosować się do obecnej sytuacji, wprowadzając szereg środków bezpieczeństwa.

Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie formularza cyfrowego zwanego Formularz lokalizacji pasażerów, który musi być wypełniony przez każdego przybywającego do Włoch. Formularz zdrowotny daje włoskim organom opieki zdrowotnej niezbędne informacje, które mogą być później wykorzystane w przypadku nagłych wypadków lub ewentualnego zakażenia wirusem Covid-19.

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną w związku z trwającą pandemią Covid-19 jest podzielenie krajów zagranicznych na kilka list. Każda lista określa, czy obywatele danego kraju mogą wjechać do Włoch i na jakich zasadach.

Obecnie rząd włoski podzielił kraje zagraniczne na 5 list: od A do E. Lista A i B obejmuje kraje o najniższym wskaźniku infekcji i ryzyka. Natomiast listy D i E określają, które kraje są objęte zakazem wjazdu do Włoch lub muszą spełniać specjalne wymagania, aby odwiedzić ten kraj.

Kraje wymienione na liście C mogą wjechać do Włoch tylko po przedstawieniu wypełnionego PLF i odpowiedniego zaświadczenia o:

 • ukończeniu pełnego cyklu szczepień (jedną z czterech zatwierdzonych szczepionek)
 • przebytej chorobie Covid-19
 • negatywnym wyniku testu antygenowego lub molekularnego

Podróżni, którzy nie przestrzegają obowiązujących zasad i przepisów mających zastosowanie przy wjeździe do Włoch, muszą udać się sami na 5-dniową kwarantannę, a następnie poddać się testowi na obecność antygenów lub testowi molekularnemu, w przeciwnym razie mogą spotkać się z odmową wjazdu.

Co się dzieje po wypełnieniu włoskiego dPLF?

Po wypełnieniu włoskiego formularza dPLF online otrzymuje się e-mail z wypełnionym formularzem w wersji PDF wraz z indywidualnym kodem QR.

Dokument ten należy okazać po przyjeździe do Włoch, w formie elektronicznej lub papierowej. Zaleca się, aby podróżni wydrukowali dostarczony PLF do Włoch w razie jakichkolwiek problemów technicznych z urządzeniem.

FAQ

 • Czym jest włoski cyfrowy Formularz lokalizacji pasażerów?

  Włoski cyfrowy formularz lokalizacyjny pasażera jest nowo wprowadzonym formularzem zdrowotnym w formacie cyfrowym, który musi być wypełniony przez każdą osobę, która chce wjechać do Włoch. Formularz służy jako jeden ze środków ostrożności wprowadzonych przez rząd tego kraju i dostarcza istotnych informacji na temat osób przyjeżdżających do Włoch.

 • Kto musi wypełnić cyfrowy Formularz lokalizacji pasażerów przed wyjazdem do Włoch?

  Każda osoba wjeżdżająca do Włoch musi wypełnić włoski formularz dPLF przed planowanym przyjazdem. Bez względu na rodzaj używanego środka transportu, każda osoba wjeżdżająca do Włoch musi wypełnić włoski dPLF i stosować się do aktualnych przepisów Covid-19.

 • Dlaczego wprowadzono włoski dPLF?

  Włoski dPLF został wprowadzony, aby pomóc rządowi tego kraju w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 poprzez monitorowanie przyjeżdżających gości. Władze Włoch mogą skontaktować się z każdą osobą, która mogła zostać zakażona wirusem Covid-19 podczas podróży do Włoch.

 • Czy nieletni podróżni również muszą wypełnić włoski cyfrowy dPLF?

  Niepełnoletni podróżni również potrzebują włoskiego dPLF, aby pomyślnie wjechać do Włoch. Jednakże, dzieci mogą być dołączone do wniosku rodzica/opiekuna prawnego, jeśli podróżują razem. Jeśli niepełnoletni podróżny ma odwiedzić Włochy sam, cyfrowy formularz PLF musi być wypełniony przez jego rodzica lub opiekuna prawnego przed planowaną datą przyjazdu.

 • Jakie dane muszę posiadać, aby wypełnić cyfrowy formularz PLF?

  Aby wypełnić cyfrowy PLF do Włoch, podróżni muszą podać informacje dotyczące rodzaju transportu, z którego będą korzystać, dalsze szczegóły dotyczące planowanej podróży, daty przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe, dane kontaktowe, a także adres stały i tymczasowy.

 • Co się stanie, jeśli nie wypełnisz formularza lokalizacji pasażerów do Włoch?

  Podróżni, którzy nie wypełnią cyfrowego PLF do Włoch mogą nie zostać wpuszczeni na teren kraju. Ponadto należy sprawdzić, czy dane podane w formularzu są poprawne i nie zawierają żadnych błędów, aby uniknąć problemów przy wjeździe.

 • Przepisy dotyczące badań i kwarantanny w związku z COVID-19 we Włoszech

  We Włoszech wprowadzono kilka zasad i przepisów dotyczących Covid-19. Wymagania wjazdowe są zależnego od kraju pochodzenia podróżnego (lub kraju odwiedzonego w ciągu ostatnich 14 dni) i znajdują się na 5 listach dostarczonych przez włoski rząd. Niektórzy podróżni muszą dostarczyć zaświadczenie o dodatkowym szczepieniu, ozdrowieniu lub negatywnym wyniku testu wraz z wypełnionym dPLF.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.