Wymogi UE dotyczące wjazdu i podróży

Urzędnicy graniczni UE lub Schengen mogą również wymagać podania pewnych informacji związanych z podróżą, takich jak planowany czas pobytu w danym kraju oraz cele podróży. Ponadto może być konieczne przedstawienie kilku dodatkowych dokumentów, w tym:

 • wystarczające środki na pokrycie całego pobytu
 • dowód zakwaterowania
 • list zapraszający
 • ubezpieczenie podróżne
 • bilet lotniczy w obie strony

Ważne: Upewnij się, że Twój paszport jest ostemplowany przy wjeździe do strefy Schengen. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą pieniężną lub nawet zatrzymaniem.

Obywatele UE

Jako obywatele UE nie muszą Państwo okazywać ani swojego krajowego dowodu osobistego ani paszportu podczas podróży z jednego wolnego od granic państwa członkowskiego Schengen do drugiego. Niemniej jednak ważny paszport lub dowód osobisty może być potrzebny do potwierdzenia tożsamości, na przykład przy wejściu na pokład samolotu.

Pamiętajmy, że prawo jazdy, poczta, bank lub karta podatkowa nie mogą być akceptowane jako dokument potwierdzający tożsamość.

Ograniczenia UE Covid-19

Większość krajów UE zniosła już wszystkie ograniczenia związane z Covid-19. Należy jednak pamiętać, że niektóre środki wjazdu mogą zostać wprowadzone w krótkim czasie w związku z wciąż rozwijającą się pandemią koronawirusów na świecie.

Najnowsze zmiany w wymogach wjazdowych związanych z covidem w niektórych krajach europejskich to między innymi:

 • Luksemburg, Francja, Malta, Holandia, Portugalia, Niemcy, Finlandia, Estonia, Cypr, Austria, Grecja i Włochy zniosły wszystkie ograniczenia dotyczące podróży związane z koronawirusem dla przyjeżdżających obcokrajowców.
 • Pasażerowie lecący do UE nie muszą już nosić masek na lotniskach ani na pokładach samolotów. (Niektóre kraje jednak nadal utrzymują obowiązek noszenia masek.)
 • W Hiszpanii i Portugalii kontynentalnej zniesiono obowiązek noszenia masek, z wyjątkiem transportu publicznego.
 • Podróżni przybywający do Belgii spoza Unii Europejskiej nie muszą już przedstawiać żadnych dokumentów Covid-19, aby wjechać do kraju.

Sprawdź nasze szczegółowe porady dotyczące podróży do następujących miejsc w Europie:

 • Hiszpania
 • Wyspa Kanaryjska (Hiszpania)
 • Wyspy Balearskie (Hiszpania)
 • Mallorka (Hiszpania)
 • Teneryfa (Hiszpania)
 • Francja
 • Grecja
 • Portugalia
 • Niemcy
 • Chorwacja
 • Szwajcaria (państwo nie będące członkiem UE)

Certyfikat EU Digital Covid

System certyfikatu EU Digital Covid został wprowadzony w celu wyeliminowania różnic w środkach ochrony zdrowia publicznego, które utrudniały swobodne przemieszczanie się pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Certyfikat jest elektronicznym dowodem na to, że podróżny:

 • był niedawno wyleczony z koronawirusa;
 • wykazał negatywny wynik testu na Covid-19;
 • Przyjęła pełny zestaw szczepionki Covid-19.

DCC może mieć formę cyfrową lub papierową i jest uznawany we wszystkich krajach członkowskich UE. Po zarejestrowaniu wszystkich wymaganych informacji, użytkownik systemu otrzymuje unikalny kod QR. Rejestracja jest bezpłatna, a certyfikaty wydawane są w języku narodowym podróżnego oraz w języku angielskim.

Komisja Europejska przedłużyła korzystanie z EUDCC do czerwca 2023 roku. Komisja uzgodniła standardowy 9-miesięczny okres akceptacji świadectw, tzn. za ważne będą uznawane tylko świadectwa szczepień wydane w okresie krótszym niż 9 miesięcy od otrzymania ostatniej dawki szczepienia podstawowego. Te 9-miesięczne ramy czasowe obejmują otrzymanie dawki przypominającej po 6 miesiącach, co daje dodatkowe 3 miesiące swobody.

Podróżowanie z UE

Zasady podróżowania mogą się różnić w zależności od kraju, do którego zamierzają Państwo wyjechać z UE.

Należy sprawdzić wymagania dotyczące wjazdu w kraju (krajach) docelowym, jak również przepisy Państwa linii lotniczych lub/i dostawcy usług turystycznych.

Podróż do UE

W zależności od odwiedzanego kraju w UE, wymagania dotyczące wjazdu mogą się różnić.

Przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się, że znają Państwo wszystkie zasady, których należy przestrzegać, aby bezproblemowo wjechać do danego kraju członkowskiego UE.

Zasady wjazdu dla dzieci

Oprócz posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, wszystkie osoby niepełnoletnie podróżujące samotnie lub z osobami dorosłymi nie będącymi ich prawnymi opiekunami, lub tylko z jednym rodzicem, mogą potrzebować oficjalnych dokumentów z podpisem rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna(ów) prawnego(ych) upoważniającego(ych) do podróży.

Nie ma wspólnych zasad ustalonych przez UE w tej sprawie. Jednak każde państwo członkowskie UE decyduje, czy dziecko musi mieć oficjalne upoważnienie od rodzica lub opiekuna prawnego. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy sprawdzić dokładne przepisy obowiązujące w kraju, do którego planują Państwo przyjechać i z którego podróżują.

Ważne! Chociaż dany kraj może nie wymagać od niepełnoletnich podróżnych przedstawienia oficjalnego zezwolenia na podróż, niektóre inne kraje znajdujące się na liście podróży mogą wymagać od dziecka okazania takiego dokumentu.

Przejazd przez UE

Wszyscy podróżni przybywający z krajów nieobjętych zwolnieniem z obowiązku wizowego mogą potrzebować wizy, aby przejechać przez terytorium Schengen.

Są dwa rodzaje tranzytowych wiz Schengen:

 • Wiza tranzytowa Schengen: umożliwia przejazd przez strefę międzynarodową lotniska państwa Schengen bez opuszczania strefy tranzytowej;
 • Wiza tranzytowa Schengen: umożliwia przejazd przez strefę międzynarodową lotniska państwa Schengen bez opuszczania strefy tranzytowej
 • Transitowa wiza Schengen dla marynarzy: umożliwia 5-dniowy tranzyt przez więcej niż jedno państwo członkowskie Schengen autokarem, samolotem lub samochodem w celu dotarcia do kraju nienależącego do strefy Schengen.

Następująca lista zawiera wszystkie kraje, których obywatele muszą posiadać wizę lotniskową podczas tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową dowolnego lotniska w kraju Schengen:

 • Afganistan
 • Bangladesz
 • Demokratyczna Republika Konga
 • Erytrea
 • Etiopia
 • Ghana
 • Iran
 • Irak
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Somalia
 • Sri Lanka

Dodatkowo większość krajów strefy Schengen może dodać do swoich list dodatkowe kraje, których obywatele muszą uzyskać lotniskowe wizy tranzytowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

Polityka wizowa UE

Wiza Schengen

Wiza Schengen jest wizą krótkoterminową, umożliwiającą jej posiadaczowi odwiedzenie dowolnego państwa członkowskiego strefy Schengen i pozostanie w nim maksymalnie przez 90 dni.

Wszyscy obywatele państw trzecich, które nie zawarły umów o ruchu bezwizowym z krajami członkowskimi strefy Schengen, muszą uzyskać wizę przed podróżą do Europy.

Wiza Schengen służy celom turystycznym i biznesowym. Osoba, która planuje studiować, mieszkać lub przebywać w jednym z krajów członkowskich Schengen przez okres dłuższy niż 3 miesiące, musi jednak zamiast tego uzyskać wizę krajową danego kraju w Europie.

Przyszłe zmiany w polityce wizowej UE

Polityka wizowa Unii Europejskiej ma się wkrótce zmienić. Planowana reforma europejskich przepisów wizowych ma poprawić wzajemną współpracę z krajami spoza UE i ułatwić procedury ubiegania się o wizę dla podróżnych przybywających spoza Unii Europejskiej.

Następujące zmiany, które zostaną wprowadzone w polityce wizowej UE, obejmują następujące elementy:

 • uruchomienie rejestracji online ETIAS dla podróżnych z krajów zwolnionych z obowiązku wizowego
 • udostępnienie wniosku o wizę UE w trybie online
 • udostępnienie cudzoziemcom wniosku o wizę Schengen na 6 miesięcy przed planowaną wizytą (obecnie są to 3 miesiące)
 • skrócenie czasu rozpatrywania wniosku wizowego z 15 do 10 dni

Europejski System Informacji i Autoryzacji Podróży (ETIAS)

Europejski System Informacji i Autoryzacji Podróży można porównać do amerykańskiego zwolnienia z obowiązku posiadania wizy ESTA lub australijskiego ETA. Jego wprowadzenie, planowane na listopad 2023 roku, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa kontroli granicznych w całej strefie Schengen. ETIAS będzie obowiązkowy dla wszystkich tych obywateli, którzy mają prawo podróżować do krajów europejskich bez wizy.

Po ostatecznym wdrożeniu systemu, będzie on w niewielkim stopniu wpływał na podróżowanie do Europy. Osoby zwolnione z obowiązku wizowego będą musiały po prostu zarejestrować się online w systemie ETIAS przed przyjazdem do któregokolwiek z krajów UE.

Osoba ubiegająca się o wizę ETIAS będzie musiała podać informacje z paszportu biometrycznego, a także niektóre szczegóły dotyczące podróży. Ponadto będzie musiał odpowiedzieć na kilka standardowych pytań dotyczących bezpieczeństwa.

Wniosek ETIAS będzie procesem całkowicie internetowym, nie wymagającym wizyt w konsulacie lub ambasadzie. Zmniejszy to również biurokrację po przyjeździe do danego państwa członkowskiego UE, ponieważ wszyscy przyjeżdżający goście zostaną już zweryfikowani podczas rejestracji swoich danych w systemie ETIAS. Zgoda zostanie dostarczona w formie cyfrowej na adres e-mail wnioskodawcy.

ETIAS nie wpłynie na politykę wizową w Europie, tzn. obywatele krajów, które muszą uzyskać wizę Schengen, nadal będą musieli to zrobić. W praktyce jego wprowadzenie stworzy dodatkowy wymóg wjazdu dla obywateli krajów, które mogą odwiedzać Europę bez wiz.

Formularze lokalizatora pasażerów

Jednym ze środków ochronnych mających na celu ogólną ochronę zdrowia publicznego w czasie pandemii Covid-19 było wprowadzenie deklaracji zdrowotnych i podróżnych online, znanych również jako Formularze Lokalizacji Pasażerów. Formularze te były obowiązkowe dla wszystkich przyjeżdżających podróżnych, bardzo często nawet dla obywateli danych krajów.

Formularze Lokalizacji Pasażera (PLF) pomogły organom zdrowia publicznego w odnalezieniu podróżnych, którzy mogli być narażeni na kontakt z zakaźnym koronawirusem w czasie podróży.

Dzięki informacjom zawartym w PLF władze danego kraju mogą natychmiast skontaktować się z zakażonym podróżnym i podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Większość rządów UE zdecydowała się już na zniesienie wymogów PLF w związku z poprawą ogólnej sytuacji Covid-19 i udanymi kampaniami szczepień w Europie i na świecie.

Ubezpieczenie podróżne

Polisa ubezpieczeniowa w podróży jest obowiązkowa tylko dla podróżnych, którzy chcą ubiegać się o wizę Schengen. Są oni zawsze zobowiązani do posiadania ubezpieczenia obejmującego cały okres planowanego pobytu w Europie, niezależnie od celu podróży.

Aby ubezpieczenie zostało zatwierdzone przy ubieganiu się o wizę Schengen, musi spełniać określone kryteria, w tym:

 • Pokrycie kosztów leczenia w wysokości min. 30 000 EUR (29 500 USD);
 • Obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria);
 • Pokrycie wszelkich potencjalnych wydatków, które mogą powstać w związku z repatriacją medyczną, w tym pilnej pomocy medycznej lub nagłego leczenia szpitalnego, a nawet śmierci.

Obcokrajowcy podróżujący do Europy, którzy mogą wjechać do strefy Schengen bez wizy, nie są prawnie zobowiązani do zakupu kompleksowego ubezpieczenia turystycznego. Niemniej jednak, zawsze zaleca się im to zrobić.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.