Rodzaje wiz do Kolumbii

Obecnie coraz więcej osób chce wiedzieć, jakie są rodzaje wiz do Kolumbii, ponieważ podczas gdy niektórzy wybierają Kolumbię jako cel podróży, inni decydują się nawet pozostać tam na stałe.

Obywatele niektórych uprawnionych krajów mogą odwiedzić Kolumbię w celach wypoczynkowych nawet bez uzyskania wizy turystycznej - tylko z paszportem uprawniającym do bezwizowego wjazdu. Inni muszą złożyć wniosek o wizę kolumbijską.

Zależnie od celu i planowanego czasu pobytu, istnieją trzy kategorie wiz kolumbijskich: V dla odwiedzających, M dla migrantów i R dla mieszkańców.

Ważne! Dokument Check-MIG dla Kolumbii jest dokumentem, który potwierdza, że podróżny posiada niezbędne papiery do wjazdu i wyjazdu z kraju, a także odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu w Kolumbii.
Dokument ten służy do udowodnienia, że podróżny spełnił wszystkie wymagania potrzebne do podróżowania do i z Kolumbii.

Kolumbijski Check-MIG

Colombia Check-MIG jest obowiązkowym dokumentem dla każdego, kto musi wjechać lub wyjechać z Kolumbii. Został on wprowadzony w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, ponieważ ogranicza kontakt podróżnych z urzędnikami na granicach. Jest to formularz zapytania, który zawiera dane osobowe, podróżne i zdrowotne wnioskodawcy.

Można go uzyskać całkowicie online poprzez kilka prostych kroków. Należy złożyć wniosek w ciągu 24 godzin przed odlotem. Dzięki temu formularzowi celnicy mogą się upewnić, że każdy pasażer przekraczający granicę jest zdrowy i nie zarazi innych podróżnych.

Wiza kolumbijska dla odwiedzających (typ V)

Wiza turystyczna do Kolumbii (typ V) pozwala podróżnym na jedno- lub wielokrotny wjazd do Kolumbii. Dozwolony czas pobytu może wynosić od 1 tygodnia do 3 lat.

Istnieje kilka kategorii wiz turystycznych:

 • Kolumbijska wiza turystyczna - umożliwia cudzoziemcom przyjazd do Kolumbii w celach wypoczynkowych, zwiedzania, odwiedzenia krewnych i przyjaciół.
 • Wiza studencka - dla osób, które chcą zostać zapisane do prywatnej lub publicznej placówki edukacyjnej na programy bez studiów, na przykład w celu nauki języka hiszpańskiego lub uzyskania dyplomu uniwersytetu lub szkoły technicznej.
 • Wiza biznesowa - przeznaczona dla pracowników firm zagranicznych do udziału w spotkaniach, konferencjach i kongresach;
 • Wiza imprezowa lub kongresowa - pozwala na udział w imprezach w charakterze artysty, sportowca, mówcy itp.
 • Wiza pracownicza - wydawana obcokrajowcom, którzy mają kontrakty tymczasowe, krótkoterminowe lub okazjonalne, lub tym, którzy muszą świadczyć specjalistyczną pomoc techniczną w Kolumbii.
 • Kuracja medyczna - dla osób, które poddają się leczeniu medycznemu i mają wizyty kontrolne wymagające dłuższego pobytu w Kolumbii.
 • Postępowania administracyjne - w celu przeprowadzenia procedur administracyjnych/sądowych przed władzami/podmiotami.

Kolumbijska wiza migracyjna (typ M)

Kolumbijska wiza migracyjna (typ M) pasuje do tych obcokrajowców, którzy chcą mieszkać w Kolumbii przez dłuższy czas, ale nie mogą ubiegać się o wizę typu R.

Kolumbijska wiza migracyjna jest reprezentowana przez następujące typy:

 • Wiza emerytalna - wydawana dla emerytów otrzymujących dochody z emerytury w swoim kraju. Jest to popularna wiza wśród emerytów, ponieważ posiada wymóg niskiego dochodu (około 750 USD) i zachowuje ważność przez 3 lata.
 • Wiza rentowa - przyznawana na okres do 3 lat cudzoziemcom otrzymującym stały dochód w wysokości 250 USD lub więcej z takich źródeł, jak renta lub fundusz emerytalny, nieruchomości do wynajęcia, odsetki z tytułu pożyczenia pieniędzy, dywidendy lub wypłaty odsetek z inwestycji w korporacji, rozliczenia ubezpieczeniowe lub ze sprzedaży przedsiębiorstwa.
 • Wiza właściciela firmy - realizowana dla osób inwestujących w firmę lub w nieruchomość. Zachowuje ważność przez 3 lata i pozwala na liczne wjazdy.
 • Wiza dla uchodźców - mogą ją otrzymać osoby prześladowane z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do grupy społecznej i poglądów politycznych, lub którym grozi powszechna przemoc, agresja zagraniczna, konflikty wewnętrzne lub masowe łamanie praw człowieka. Posiadacze tego typu wizy mogą mieszkać, pracować i studiować w Kolumbii.
 • Wiza studencka - przeznaczona dla studentów z zagranicy, którzy chcą zapisać się na program akademicki w publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej uznanej przez rząd kolumbijski.
 • Mercosur Agreement - dla stałych lub stowarzyszonych członków bloku gospodarczego Mercosur, którzy spełniają wymóg zalegalizowanego raportu o karalności. Posiadacze wizy mogą przywieźć do Kolumbii swoich małżonków i dzieci.
 • Wiza majątkowa - wydawana na pobyt czasowy jako migrant na okres do trzech lat po zainwestowaniu 650 minimalnych pensji w akcje firmy.
 • Wiza małżeńska - przeznaczona dla małżonków obywateli kolumbijskich. Ta kolumbijska wiza obowiązuje przez trzy lata i pozwala na podjęcie studiów oraz zatrudnienie.
 • Wiza pracownicza - dla cudzoziemców, którzy znaleźli pracę w Kolumbii. Aby złożyć ten wniosek o wizę kolumbijską, wnioskodawcy muszą spełnić wymagania dotyczące pracy i poprzeć swoje doświadczenie odpowiednimi dokumentami. Ważność jest na okres trwania umowy, ale nie może przekroczyć trzech lat.
 • Wiza religijna - przyznawana osobom wchodzącym w skład hierarchii kościoła, wyznania, denominacji religijnej, federacji, konfederacji lub stowarzyszenia ministrów religijnych uznanych przez państwo kolumbijskie.
 • Beneficjent - przyznawany członkom najbliższej rodziny kolumbijskiego migranta: małżonkom, stałym towarzyszom, rodzicom, dzieciom do 25 roku życia lub starszym, jeśli są niepełnosprawne.

Wizy rezydenta Kolumbii (RE)

Wizę rezydenta wybierają osoby, które chcą zamieszkać w Kolumbii na stałe. Aby się do nich kwalifikować, wnioskodawcy muszą spełniać jedną z pięciu kategorii kolumbijskich wiz pobytowych:

 • Wiza inwestorska - w ten sposób osoba może zakwalifikować się do pełnego pobytu stałego, kupując nieruchomość lub inwestując w akcje korporacji za 650 minimalnych wynagrodzeń.
 • Wiza kwalifikowana - wydawana dla posiadaczy wiz migracyjnych, którzy mieszkają od 3-5 lat w Kolumbii i chcą uzyskać pełną wizę pobytową.
 • Rodzic obywatela kolumbijskiego - przeznaczona dla biologicznych lub przybranych rodziców obywateli kolumbijskich, którzy chcą zostać pełnoprawnymi rezydentami.
 • Wiza beneficjenta - wprowadzona dla ekonomicznych osób zależnych od posiadacza głównej wizy pobytowej.
 • Wiza kolumbijska powrotna - dla osób chcących odzyskać obywatelstwo kolumbijskie po zrzeczeniu się go na rzecz zamieszkania w innych krajach.
Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.