Zamknij

Koronawirus - najnowsze wiadomości dla podróżujących

Aktualne informacje dotyczące podróży w związku z koronawirusem COVID-19

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2020

W wyniku pandemii koronawirusa wiele krajów i regionów nałożyło ograniczenia podróży na wszystkich podróżujących. Poniżej znajdują się aktualne informacje dotyczące ograniczeń podróży w związku z panującą pandemią koronawirusa.

Kanada

Od 18 marca władze Kanady zawieszą wszystkie loty międzynarodowe. Granice będą zamknięte dla wszystkich obcokrajowców, z wyłączeniem osób z kanadyjskim obywatelstwem.

Ubieganie się o eTA jest dalej możliwe - eTA jest ważna 5 lat od daty wystawienia dokumentu.

Z dniem 8 czerwca 2020 roku członkowie najbliższej rodziny obywateli Kanady i mieszkańcy Kanady będą zwolnieni z zakazu wjazdu do Kanady , o ile nie chorują na COVID-19 i nie wystąpią u nich żadne objawy zarażeniem koronawirusem, a także o ile nie mają powodu, by sądzić, że mają COVID-19. Wjazd na teren Kanady jest możliwy, jeśli podróżujący wjeżdża z najbliższym członkiem rodziny na okres co najmniej 15 dni. Cudzoziemcy, którzy zostali przyjęci do Kanady na podstawie tego zwolnienia, muszą poddać się kwarantannie przez 14 dni. Bezpośredni członek rodziny odnosi się do:

  • małżonka/małżonki lub legalnego partnera
  • dziecka pod opieką rodzicielską lub dziecka pod opieką rodzicielską partnera wnioskodawcy
  • rodzica i przybranego rodzica wnioskodawcy, jego partnera, opiekunów lub opiekunów prawnych

Australia

W związku z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), tymczasowym zakazem wjazdu na terytorium Australii zostali objęci wszyscy cudzoziemcy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób będących jednocześnie obywatelami Australii lub posiadaczami prawa stałego pobytu w Australii, jak również członkami ich najbliższych rodzin. Inne osoby mogą wjechać na terytorium Australii jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli spełniają jedno z poniższych wymagań:

  • Jestem bezpośrednim członkiem rodziny (małżonek, partner, dziecko pozostające na utrzymaniu lub opiekun prawny) obywatela Australii lub stałego rezydenta.
  • Posiadam ważny i niezwłoczny powód, aby podróżować teraz do Australii
  • Chcę jedynie podróżować przez Australię do innego kraju docelowego
  • Chcę udać się do Australii w celu odbycia pilnego leczenia
  • Posiadam niezbędne kompetencje (np. lekarz specjalista, inżynier, personel wojskowy oraz załoga samolotu i statku) i chcę teraz podróżować do Australii

Sri Lanka

Sri Lanka wstrzymała wydawanie wiz do kraju. Dodatkowo wszystkie wydane ETA zostały tymczasowo zawieszone.

Stany Zjednoczone

Władze Stanów Zjednoczonych zawiesiły wjazd do kraju dla obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli Wielkiej Brytanii. Możliwość ubiegania się o autoryzację podróży ESTA jest dalej możliwa, jednak aktualnie rząd USA uniemożliwił wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Bahrajn

Rząd Bahrajnu wznowił wydawanie wiz elektronicznych dla turystów. Po przylocie do Bahrajnu obowiązkowe jest wykonanie testu PCR na własny koszt. Każdy pasażer przebywający w Bahrajnie przez 10 dni lub dłużej musi powtórzyć test PCR dziesiątego dnia po przybyciu do Bahrajnu.

Mjanma

Wydawanie wiz zostało zawieszone do 30 listopada 2020.

Kambodża

Od 31 marca została zawieszona możliwość uzyskania wizy online oraz po przylocie.

Egipt

Z dniem 1 lipca 2020 roku rząd Egiptu otwiera granice dla turystów . Podróżujący z krajów wysokiego ryzyka są zobowiązani do wykonania testu na obecność COVID-19 przed przyjazdem do Egiptu.

Turcja

Rząd turecki otworzył granicę dla ruchu turystycznego z dniem 11.06.2020. Przy wjeździe do Turcji przeprowadza się badania lekarskie, a w przypadku wysokiej temperatury lub innych charakterystycznych objawów przeprowadzony zostanie test na obecność koronawirusa. Jeśli wynik testu jest pozytywny, zleca się leczenie i wprowadzenie kwarantanny.

Arabia Saudyjska

Rząd Arabii Saudyjskiej zaczął ponownie otwierać swoje granice międzynarodowe dla podróżnych . Negatywny wynik testu COVID-19 - przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed przybyciem - jest wymagany przy wjeździe do Arabii Saudyjskiej.
Od 1 listopada wszyscy podróżujący z zagranicy będą mogli wykonywać pielgrzymkę Umrah.

Oman

Rząd Omanu tymczasowo zawiesił możliwość uzyskania wiz online. Wydawanie wiz po przylocie do Omanu zostało również zawieszone.

Kenia

Od 1 sierpnia Kenia planuje otworzyć granicę i wszystkie lotniska dla regularnego ruchu międzynarodowego.

Wietnam

Dnia 18 marca Wietnam zawiesił możliwość wydawania e-wizy dla wszystkich obcokrajowców na okres 30 dni. Od 22 marca wprowadzony został zakaz wjazdu na teren Wietnamu dla wszystkich cudodziemców.

Indie

Rząd indyjski wstrzymał wydawanie e-wizy do odwołania dla wszystkich podróżujących.

Azerbejdżan

12 marca władze w Azerbejdżanie zawiesiły możliwość uzyskania e-wizy przez okres 45 dni.

Tanzania

Rząd Tanzanii uchylił zawieszenie międzynarodowych lotów pasażerskich do i z Tanzanii. Zniesiono również wymóg poddania się kwarantannie, jednak po przybyciu do Tanzanii lub w momencie opuszczenia Tanzanii zostaniesz poddany badaniom na obecność COVID-19.

Dominika Pałka
2020-08-25
[Total: 2 Average: ]

Related articles